Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?

Vážení zastupitelé,

dovolte, abych s Vámi v předvečer zasedání zastupitelstva sdílel pocity z událostí posledních dní a týdnů, které se staly v naší nemocnici a pokusil se odpovědět na otázku, která k nám stále přichází z různých stran a to Proč? Proč nejsou staženy výpovědi z pracovního poměru většiny zaměstnanců interny, když dnes již bývalý ředitel Bubla rezignoval. Na konci minulého roku, jste byli osloveni výzvou interních lékařů, kterou jsme označili jako volání o pomoc, která byla sepsána, protože se nám v nemocnici již nepracovalo dobře.

Následující měsíce sice opakovaně zasedal nově vzniklý krizový štáb, jehož součástí byl i člen vedení města a který měl pomoc situaci zlepšit, nicméně pracovní podmínky interních lékařů a sester se nezlepšily. Čím dál častěji jsme byli konfrontováni se situacemi, ve kterých se nedařilo najít společné řešení, nepodařilo se najít širší spolupráci ostatních oddělení na nově vzniklém infekčním oddělení a nepodařilo se najít ani shodu v jeho organizaci. V první vlně pandemie koronaviru bylo infekční oddělení umístěno na geriatrickém oddělení.

Byla to pro všechny zaměstnance i pacienty geriatrie obrovská zátěž, stěhování, nekomfortní podmínky, ale nikdo na tuto zátěž nereagoval výpovědí, ale spoluprací, vzájemnou výpomocí a proto jsme tuto vlnu zvládli velmi dobře. Ve druhé vlně se již toto řešení nepodařilo prosadit a situace eskalovala v okamžiku, kdy došlo k zahlcení spolupracujících vyšších pracovišť, kam byli do té doby překládáni těžší pacienti vyžadující intenzivní péči a bylo nezbytné se o tyto pacienty postarat v rámi naší nemocnice. Klíčové rozhodnutí o umístění infekční JIP bylo bývalým ředitelem uděláno ve prospěch chirurgického oddělení, místo toho, aby bylo přijato nejlepší medicínské řešení. V následujících měsících se tento scénář několikrát opakoval a primáři interního oddělení Kerschovi se nedařilo prosazovat důležitá opatření, protože bývalý ředitel Bubla vždy rozhodoval ve prospěch hlasitějšího hlasu s výpovědí v ruce.

Zde jsem vnímal jako červenou nit snahu bývalého ředitele Bublu zastřít jednu z prvních velkých chyb, kterou udělal hned na začátku svého působení a která vedla k odchodu tří lékařů chirurgie, k rozkladu a devastaci chirurgického oddělení a následně i vztahů tohoto oddělení s ostatními odděleními v nemocnici. Z mého pohledu měla být tato medicínská rozhodnutí dělána náměstkem pro léčebnou a preventivní péči (LPP), jehož role je v nemocnici s ředitelem „nelékařem“ klíčová. Neutěšená a bezvýchodná situace nakonec vedla několik klíčových lékařů interny včetně primáře Kersche k rozhodnutí odejít z nemocnice.

Uvědomil jsem si, že by toto vedlo k rozpadu interního oddělení a nemocnice by přišla o skvěle fungující oddělení s výbornými lékaři, kteří poskytují velmi kvalitní péči a proto jsme se rozhodli pokusit se jejich odchodu zabránit. Sepsali jsme výzvu k odvolání ředitele nemocnice a náměstka LPP, ve které jsme zcela ztratili důvěru a tu jsme předali vedení města. Výměnu ředitele a náměstka pro LPP jsme vnímali a stále vnímáme jako jedinou možnost, jak začít zlepšovat pracovní podmínky a vztahy v nemocnici, stejně tak, jako poskytovanou péči. Proběhla řada jednání s vedením města ve snaze najít optimální řešení v čase, který byl dán do konce května a v určitém okamžiku jsem měl pocit, že se objevilo světlo na konci tunelu a podařilo se najít řešení, jak situaci stabilizovat a odvrátit hrozbu rozpadu dalšího oddělení nemocnice.

Řešením mohlo být odvolání bývalého ředitele Bubly, pověření dočasným vedením nemocnice technického náměstka p. Prchala, který je členem vedením nemocnice a její provoz, slabá i silná místa dobře zná a náměstkem pro LPP by byla prim. ARO Běhounková, která je též ve vedení nemocnice a velmi dobře se v jejím provozu orientuje, aktivně se podílela na organizaci infekčního oddělení a má potenciál být spojujícím článkem mezi jednotlivými odděleními. Toto možné řešení se dostalo na veřejnost včetně tisku dříve než mohlo být uskutečněno a já jsem dosud přesvědčený o tom, že pro většinu zúčastněných by to bylo přijatelné a fungující dočasné řešení, což potvrzovala i získaná podpora p. Prchala napříč odděleními včetně plánu na stabilizaci.

Jednání vedení města zde však nebylo dostatečně transparentní a změna rozhodnutí o pověření dočasným vedení nemocnice nebyla komunikována tak, aby zůstala situace zklidněná a tak když se zaměstnanci interny 1.6 ráno dozvěděli, že situace bude řešena jinak, než si dosud mysleli, tak podali dopoledne sestry hromadně výpověď, která byla následována výpověďmi lékařů. Důvěra byla velmi silně narušena a dosud se ji novému, pověřenému řediteli s původním náměstkem LPP ani vedení města nepodařilo získat zpět. Je vypsáno výběrové řízení na nového ředitele, který před sebou bude mít velmi těžký úkol stabilizovat nemocnici. Dosud není hotový pandemický plán, který bývalý ředitel slíbil vypracovat do konce května a slib nesplnil a podle kterého bychom měli postupovat při další vlně coronavirové pandemie.

Detailní plán, na jehož vypracování je nyní již dostatek zkušeností, je podle nás velmi důležitý závazný dokument, u kterého je nezbytné odsouhlasení hygienou a všemi primáři oddělení a jeho následné dodržování. V neposlední řadě je nezbytné vyřešit v jakém rozsahu bude dále poskytována péče na chir. oddělení. V minulých dvou týdnech chirurgie v Čáslavi odmítala všechny pacienty od záchranné služby včetně těch, kteří by pravděpodobně vyžadovali pouze ambulantní ošetření. Umístění chirurgického pacienta na chirurgické oddělení se stalo noční můrou většiny interním lékařů a toto jsou podmínky, ve kterých se skutečně pracuje velmi obtížně.

Z celého srdce si přeji, aby se rychle podařilo najít takové řešení, které povede k obnovení důvěry ve vedení nemocnice, ve zřizovatele nemocnice a ve stabilizaci interního a chirurgického oddělení a obnovení fungujícího provozu. Pevně věřím, že pokud se najde řešení, které rozsvítí světlo na konci pomyslného tunelu, tak sestry i lékaři interního oddělení budou pokračovat v práci v Čáslavi.

S pozdravem MUDr. Jan Havelka
20. 6. 2021

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.

Sdílejte: