Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?

Ing. Jiří Cimický vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze. Přes 20 let působil v oblasti ekonomiky a financí ve velkých institucích (Hypoteční banka, Český Telecom, Tesco Stores).

Od roku 2017 zastával funkci zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Městské nemocnice v Městci Králové, od února tohoto roku působí jako ekonomický náměstek v Městské nemocnici Čáslav. Bydlí v Kolíně a jeho nynějším posláním je co nejdříve stabilizovat personální situaci v MN a udržet tak dostupnost lékařské péče pro všechny obyvatele regionu.

Oficiální vyjádření Rady města Čáslavi (RM): Rada města Čáslavi dnes na mimořádném jednání pověřila Ing. Jiřího Cimického, současného ekonomického náměstka MN, řízením Městské nemocnice Čáslav na dobu od 3.6.2021 do doby jmenování nového ředitele/ ředitelky po výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno dnem 1.6.2021.

Hlavním cílem jednání posledních týdnů bylo nalézt řešení, které bude většinově přijatelné a poskytne příležitost pro jednání o postupné stabilizaci nynější vyhrocené situace.

RM vnímá jako hlavní cíl dalších jednání neupřednostňovat zájmy jakékoliv skupiny zaměstnanců MN, a hledat kompromisy mezi zdánlivě neslučitelnými postoji.

RM usnesením na svém dnešním mimořádném jednání pověřila Ing. Jiřího Cimického řízením Městské nemocnice Čáslav na dobu od 3.6.2021 do doby jmenování nového ředitele/ky po výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno dnem 1.6.2021. Předpokládaný nástup nového ředitele/ky po vyhodnocení výběrového řízení je k 1.9.2021.

Poté, co RM 31.5. vzala na vědomí rezignaci Ing. Rudolfa Bubly na funkci ředitele nemocnice, vedla nespočet jednání o pověření dočasného ředitele, který by provedl nemocnici obdobím do nástupu nového ředitele.

Hlavním cílem bylo nalézt řešení, které bude většinově akceptovatelné a poskytne příležitost pro jednání o postupné stabilizaci momentálně velmi vyhrocené situace. RM vnímá jako hlavní cíl, při vědomí si významu všech oddělení, neupřednostňovat zájmy jakékoliv skupiny zaměstnanců, a hledat kompromisy mezi zdánlivě neslučitelnými postoji.

Toto rozhodnutí není v žádném případě popřením a znevážením snahy pana Petra Prchala, který předložil radním svou představu kroků, pro přechodné období do nástupu nového ředitele. Nicméně RM si souběžně ověřila i druhou variantu řešení, spočívající v pověření ekonomického náměstka pana ing. Cimického, a k této variantě se, po celodenním jednání starosty a místostarosty města na všech odděleních nemocnice, nakonec přiklonila.

RM se obrací na všechny zaměstnance nemocnice s naléhavou prosbou, aby přispěli ke zklidnění situace tím, že se budou i nadále věnovat svému hlavnímu poslání, tedy péči o pacienty.

Prošli jsme krizovým obdobím spojeným s pandemií koronaviru, které bylo vyčerpávající a všichni jsme opakovaně vyjadřovali neskonalé díky, za práci a obětavost, se kterou se zaměstnanci nemocnice své práci věnovali.
Se všemi, jímž na naší nemocnici záleží, jsme připraveni vést jednání o jejich působení v nemocnici za účelem její stabilizace a poskytování zdravotní péče pro občany našeho regionu.

Rada města Čáslavi (trojkoalice):

JUDr. Vlastislav Málek starosta (Čáslav pro všechny)
Martin Horský místostarosta (Čáslav pro všechny)

Mgr. David Tichý Jiří Honzíček
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (všichni Čáslav pro všechny)

JUDr. Anna Krúpová (ODS)
MUDr. Michaela Mandáková (Šance pro rodinu/KDU-ČSL)

➢3.6.2021 je Ing. Jiří Cimický dočasně pověřen vedením nemocnice do doby jmenování nového ředitele/ ředitelky po výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno dnem 1.6.2021

➢1. 6. 2021 Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Rudolfa Bubly na post ředitele

➢ Ředitel nemocnice Rudolf Bubla zaslal radě města rezignaci na funkci k 31.5.2021.

➢ 28. května se neoficiálně objevila informace, že dočasným vedením nemocnice by měl být pověřen Petr Prchal

➢ 27.5.2021 pan Prchal doložil listinu s převažující podporou primářů pro jeho dočasné pověření řízením nemocnice.

➢ 17.5.2021 se zaměstnanci interního oddělení obrátili e-mailem na starostu města s požadavkem na odvolání ředitele nemocnice k 31.5. jako předpoklad stabilizace této instituce

autor: Tomáš Ouředník, fenomens.cz

zdroj: Rada města Čáslavi
foto: profil linkedin – Jiří Cimický

Sdílejte: