Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?

Každý zaměstnanec v nemocnici je důležitý. Věřím, že se shodneme, že pozice lékařů je z odborného hlediska podstatnější a zásadnější, ať již jde o operace, nebo vysoce specializované zdravotní zákroky, a hlavně při záchraně života. Říkal jsem si již řadu měsíců, že nikdy se nikdo „nepochlubil“ kolik primářů, lékařů celkem v poslední době opustilo zařízení, případně jsou ve výpovědi kvůli atmosféře v Městské nemocnici Čáslav? Není to vůbec povzbudivé. Tady je moje zjištěná realita.

Hned tři primáři již odešli – MUDr. Kersch, MUDr. Spáčil, MUDr. Bažantová. Primářka Běhounková je ve výpovědi. To jsou dohromady čtyři vedoucí lékaři. Dalších 13 lékařských míst je v ohrožení. Celkem je to 18 lékařů, respektive dohromady 8 doktorů již odešlo, 10 lékařů je ve výpovědi. To určitě není málo a je to alarmující.

Věřím, že se kdokoliv nezaujatý musí zamyslet nad tím, že to není úplně v pohodě. Vnitřní klima v nemocnici by mělo vypadat úplně jinak. Neustálé, více než roční ubezpečování, že sice problémy jsou, ale že bojujeme, spolupracujeme a máme řešení, bere za své. Poslední tvrzení radnice, respektive místostarosty Horského, že 94 % zaměstnanců v nemocnici zůstává, má značné trhliny. V nemocnici pracuje zhruba 300 zaměstnanců, ale těch 6 procent se s nejvyšší pravděpodobností týká hlavně lékařů.

Každé zdravotnické zařízení v republice bojuje o lékaře, a tak si žádná nemocnice nemůže dovolit mít takovou fluktuaci, případně v nejhorším přijít o tak vysoký počet doktorů. Bohužel klonovat lékaře ještě není běžnou praxí. Bez doktorů se opravdu nedá fungovat na úrovní plnohodnotné nemocnice s jedinou porodnicí na Kutnohorsku. Provázanost oddělení je klíčová.

Město zase až tolik informací průběžně veřejnosti nepředkládá, i samotní zastupitelé dostávají řadu emailů přímo z nemocnice, o počtech nových lékařů se obecně moc neinformuje, zřejmě si to čáslavské vedení nechává jako překvapení na mimořádné zastupitelstvo 9. 8. od 17 hodin. Jsem zvědavý, jak bude vypadat konstruktivní řešení aktuální personální krize v Městské nemocnici Čáslav. Nechám se rád překvapit. Mám o existenci plně funkční nemocnice obavy, aby přežila současné experimentování, a proto se také veřejně vyjadřuji a informuji své okolí.

Pokud naleznete nepřesnost, nebo víte o dalších lékařích, kteří ve výčtu chybí, budu rád za zpětnou vazbu. Pište na tomas@tomasourednik.cz

Tomáš Ouředník

Kdo v čáslavské nemocnice skončil, respektive je ve výpovědi?
Ing. Bubla – ředitel nemocnice (rezignoval k 31.5. 2021)

primáři

MUDr. Kersch – primář interního oddělení (odešel k 31.7. 2021)
MUDr. Spáčil – primář chirurgického oddělení (odešel v září 2020)
MUDr. Bažantová – primářka rehabilitace (odešla v květnu 2021)
MUDr. Běhounková – primářka ARO (výpověď k 31.8. 2021)

hlavní sestra
Mgr. Vavrušková (odešla v roce 2021)

Chirurgie
MUDr. Šroněk (odešel v roce 2020)
MUDr. Popovich (odešla v roce 2020)

Interna
MUDr. Wiesnerová (odešla k 31. 7. 2021)
MUDr. Pokorná (odešla k 31. 7. 2021)
MUDr. Suchopárová (výpověď k 31.8)
MUDr. Blábolilová (výpověď k 31.8)
MUDr. Šterc (výpověď k 31.8)
MUDr. Havelka (výpověď k 31.8)
MUDr. Gabriel (výpověď k 30. 9. 2021)
Mudr. Iveta Svobodová (kardioložka – odešla v lednu 2021)

ARO
MUDr. Blažek (výpověď k 31.8)
MUDr. Honců (výpověď k 31.8)
MUDr. Procházka (výpověď k 31.8 i s ohledem na rodinné důvody)
MUDr. Bezděková (výpověď k 30. 9. 2021)

staniční/vrchní sestry
rehabilitace (odešla k 31. 7. 2021)
interna (výpověď k 31.8)
chirurgie (výpověď k 31.8)

Sdílejte: