Kontrola Nemocnice. Přeložka okolo skládky. Dotace: kultura, sport, památky. Kontrola hospodaření

V pondělí 17. 4. od 17:00 se uskuteční čáslavské zastupitelstvo na Nové scéně Dusíkova divadla. Můžete dorazit osobně, nebo jej sledovat ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Důležitá témata podle fenomens.cz:
01 Kontrola v Městské nemocnici Čáslav 01_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 138 kB]

05 Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) Přeložka okolo skládky: b) zpřesnit a vymezit koridor pro přeložku značenou v Územním plánu Čáslav jako WD1 – přeložka silnice II/339 (přeložka úseku silnice II/339 okolo skládky, přes Pražské předměstí s napojením na silnici I/38),
05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) _ anonym..pdf [PDF, 265 kB]

12 Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT:
12_VACULÍKOVÁ_Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT _ anonym_.pdf [PDF, 213 kB]

13 Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH
13_NEZBEDOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 1,96 MB]

14 Rozdělení finančních příspěvků na rok 2023 z programu Regenerace městské památkové zóny
14_ŽALOUDEK_Rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města Čáslavi na rok 2023 z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY _ anonym..pdf [PDF, 1,07 MB]

15 Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 – Kontrola hospodaření Čáslavské slavnosti, Dusíkovo divadlo, Taxík Maxík
15_MIKŠ_Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 207 kB]

Odkazy na stránky Městského úřadu: v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

Zprávy pro zasedání ZM 17. 4. 2023

 

Přílohy ke stažení

 1. 01_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 138 kB]
 2. 02_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden – únor 2023 _ anonym..pdf [PDF, 400 kB]
 3. 03_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 2_2023 _ anonym..pdf [PDF, 274 kB]
 4. 04_STRNAD_Změna územního plánu Čáslav VI.) _ anonym..pdf [PDF, 228 kB]
 5. 05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.) _ anonym..pdf [PDF, 265 kB]
 6. 06_STRNAD_Územní plán Čáslav – změna určeného zastupitele _ anonym..pdf [PDF, 80 kB]
 7. 07_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinnou Margitou K. _ anonym..pdf [PDF, 570 kB]
 8. 08_VACULÍKOVÁ_Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134_1, p.č. 1762_29 a části pozemku p.č. 1776_149 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 309_2, … – anonym..pdf [PDF, 2,17 MB]
 9. 09_VACULÍKOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2076_6 v k.ú. Čáslav – anonym..pdf [PDF, 1,32 MB]
 10. 10_VACULÍKOVÁ_1) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům P.; 2) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům B., obojí v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 2,95 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. St. 1563_1 v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 1,75 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT _ anonym_.pdf [PDF, 213 kB]
 13. 13_NEZBEDOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 1,96 MB]
 14. 14_ŽALOUDEK_Rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města Čáslavi na rok 2023 z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY _ anonym..pdf [PDF, 1,07 MB]
 15. 15_MIKŠ_Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 207 kB]

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


hlasovací matematika

12(+3) : 6 Pokud všech 12 zastupitelů ČSSD a NEZÁVISLÍ bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Samostatně totiž mají o jeden hlas nadpoloviční většinu. Nepotřebují ani podporu 3 zastupitelů od hnutí ANO 2011. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.
Volby 2022 v Čáslavi

volební účast 49,36 %
Výsledky ZDE. 

1. ČSSD a NEZÁVISLÍ, 45,99 %, 12 zastupitelů

2. Čáslav pro všechny, 21,65 %, 6 zastupitelů

3. ANO 2011, 13,13 %, 3 zastupitelé

mimo zastupitelstvo, hranice 5 %
4. ODS 4,66 %

5. Šance pro rodinu 3,74 %

6. Česká pirátská strana 3,29 %

7. Čáslav sobě 3,04 %

8. KSČM 2,39 %

9. NAŠE Čáslav 2,11 %

ℹTomáš Ouředník, fenomens.cz

 
Sdílejte: