Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ

Rozhovor s primářkou ARO Městské nemocnice Čáslav Petrou Běhounkovou – Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení – vyvolal reakci čáslavské radnice. Běhounková kritizuje špatné řízení městské nemocnice. Podle ní starosta Čáslavi Vlastislav Málek, místostarosta Martin Horský i radní pro zdravotnictví Michaela Mandáková nezvládají personální krizi. Přinášíme reakci radnice a zveřejňujeme bez jakékoliv úpravy i s barevnými pasáži (modré pasáže jsou textem MH, neboli Martina Horského). Text s názvem PRAVDA NEKŘIČÍ je oficiální stanovisko města z 5. 8. 2021. 


Související:
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři

Reakce místostarosty Martina Horského na článek ,,Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení” vydaný 4.8.2021 na webové stránce fenomens.cz.

 

S paní primářkou oddělení ARO MUDr. Petrou Běhounkovou máme pracovně přátelský vztah. Strávili jsme spolu mnoho hodin při osobních jednáních a telefonátech na téma městská nemocnice a také při naší společné práci v krizovém týmu v době pandemie. Na základě této skutečnosti mne překvapuje tak manipulativně zkreslený článek. Tedy k původnímu textu doplním ověřitelná fakta.
 
Čáslavská radnice sice personální problémy připouští, ale naznačuje, že má vše pod kontrolou.
 
MH: Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme s  Ing. Cimickým, pověřeným ředitelem nemocnice, seznámili zastupitele a veřejnost s pravdivým ekonomickým a personálním vývojem nemocnice. Jsme s vedením nemocnice v pravidelném kontaktu a problémy společně řešíme. Cestu máme, cíl je stále stejný, funkční městská nemocnice, kde aktuálně zhruba 94% našich zaměstnanců chce pracovat a pokračovat tak ve svém poslání v péči o pacienta. 
 
S vedením města měli zástupci zaměstnanců Městské nemocnice Čáslav několik jednání. Mandát pro vyjednávání měla i primářka oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) MUDr. Petra Běhounková, dále MUDr. Jan Havelka (interní oddělení) a Petr Prchal (provozně technický náměstek). Odpor zaměstnanců donutil k rezignaci ředitele Rudolfa Bublu. Zástupci zdravotníků navrhovali konkrétní řešení, které by vedlo ke zklidnění situace. To ale nebylo přijato.
 
MH: Navrhované řešení by znamenalo konec chirurgického oddělení a toho si je paní primářka Petra Běhounková vědoma, to bylo také důvodem proč paní primářka nebyla pověřena dočasným vedením nemocnice a na tomto jsme se s paní primářkou společně shodli. Z tohoto důvodu rada města pověřila dočasným vedením ekonomického náměstka nemocnice pana Ing. Jiřího Cimického, který je všemi odděleními vnímám kladně.
 
Primářka ARO Petra Běhounková odpovídá v rozhovoru i na tuto situaci.
 
Otázka: Je začátek srpna, jaké řešení personální krize se v nemocnici nabízí?
Nevím, zda existuje. Varianta, která dávala naději, byla ta z 28. 5. Tehdy byla možnost pověřit řízením nemocnice náměstka Petra Prchala, byla bych jeho lékařskou  náměstkyní. Splnili jsme požadavky radnice, přinesli jsme podpisy od zaměstnanců, kteří nás podporovali, předložili jsme návrh řešení představitelům města. I když jsme vše splnili,  byl dočasným vedením zařízení nakonec 3. 6. pověřen Ing. Jiří Cimický. Dnes je situace naprosto jiná. Město zvolilo vyčkávací taktiku, opotřebovávací válku. Natahovalo veškerá rozhodnutí, jednání a doufalo, že problémy vyřeší čas. Nikdo ale nemůže čekat, že lékaři, kteří dají výpověď, budou čekat do posledního dne výpovědní lhůty, aby řešili svou další práci. Dnes už je většina asi rozhodnuta.
 
MH: Proč nebylo možné zvolit navrhovanou variantu jsem již vysvětlil výše. Vyčkávací taktika je dezinformace. S panem starostou jsme obešli všechna oddělení, s přítomnými zaměstnanci jsme vedli otevřený dialog a kroky rady města vysvětlili. Pan Ing. Cimický v pozici ředitele pak každý den komunikoval se zaměstnanci nemocnice. My jsme vedli další jednání a v pondělí 9.8. na zasedání zastupitelstva města opět otevřeně vysvětlíme řešení, které znamená cestu nejen pro pacienty, ale také pro naše zaměstnance, kteří chtějí pro naši městskou nemocnici pracovat a jak jsem uvedl je to drtivá většina 94%.
 
Otázka: Ve hře byla původně prý i varianta, že byste se stala pověřenou ředitelkou i vy sama. Během covidu jste nemocnici krátce vedla. Logicky by se to tedy nabízelo. Co je na tom pravdy?
Je pravdou, že to byla také jedna z variant, jak řešit krizovou situaci… Není tajemstvím, že toto řešení nebylo přijatelné pro primáře chirurgie, jehož prakticky každodenní útoky na lékaře ARO byly velmi dobře známy jak vedení nemocnice tak města, aniž by byly jakkoliv řešeny. Město tak v konečném důsledku obětovalo internu a ARO ve prospěch udržení chirurgie za každou cenu. Kdo ale pacienty před operací interně vyšetří, nebo kdo je bude „uspávat“, to nikdo neřešil.
 
MH: Jak jsem opět výše uvedl, s paní primářkou jsme se shodli, že nelze ztratit chirurgii, z toho důvodu sama zamítla své pověření a společně jsme jednali jak zachovat všechny oddělení. Se zaměstnanci interny a s paní primářkou se opakovaně jednalo a jedná. 
 
Bohužel paní primářka své stažení výpovědi podmínila propuštěním primáře chirurgie MUDr. Jaroslava Bělehrádka. 
 
Otázka: Jste primářka oddělení ARO, podala jste již sama výpověď?
Ano, jsem ve výpovědi od 21.6. a čtyři moji kolegové také. Nelituji, že jsem tu pracovala, ale takovéto chování jsem nikde nezažila.
MH: Vždy jsme spolu jednali přátelsky, korektně. Předpokládám, že paní primářka myslí osobní vztahy se svými kolegy v nemocnici.
 
Otázka: Vždycky se dá ale jednat, když všechny strany chápou důležitost situace?
Pověřený ředitel Ing. Cimický akceptoval výpovědi a vedení města mlčí. S mými lékaři nikdo nejednal. Na druhou stranu – dnešní situace již není o tom, jestli někdo něco chápe. Ing. Cimický je v pozici hasiče, kterého postavili před požár s kýblem na vodu. Ten mohl stačit před rokem, když začaly dýmat první ohýnky. Dnes je situace spíš taková, že vrchní velitelé jsou si dobře vědomi toho, že už se nejedná o hašení požáru, ale jen o snahu alespoň něco zachránit. A místo toho, aby rázně jednali, hledají důvody a vysvětlení, kdo může za to, že se požár nehasil. Velitelé si totiž nechtějí připustit svou vlastní odpovědnost – tak dlouho obhajovali jimi vybraného člověka, který vedení naprosto nerozuměl a nebyl schopen identifikovat a řešit skutečné problémy, až stojí před problémem akutního ohrožení samotné existence nemocnice. Přitom informace o vznikajícím požáru jim chodily ze všech stran. Jediná jejich reakce byla „to bude dobré.“
 
MH: Paní primářka byla po celou dobu v úzkém týmu vedení nemocnice, krizovém týmu a ředitele pana Ing. Bublu podporovala. Vnímám změnu od doby osobní animozity s primářem chirurgie. Kolegové – primáři, kteří spolu úzce spolupracují musí spolu komunikovat a nikdo jiný to za ně neudělá, nevyřeší.
 
S panem starostou nemlčíme, jak jsem opět výše uvedl, vysvětlili jsme kroky našim zaměstnancům, pověřili jsme vedením pana Ing. Cimického, vypsali výběrové řízení na post ředitele nemocnice. Jsme v pravidelném kontaktu s panem Ing. Cimickým, navzájem se informujeme a vedeme další jednání pro zachování naší městské nemocnice. 
 
Otázka: Předpokládal bych, že by právě pověřený ředitel Cimický měl vyjednávat s lékaři ve výpovědích?
Napsal 2 výzvy na intranet, že máme otevřené dveře, zároveň poslal všem akceptace výpovědí, tzn. že ve své podstatě je přijal. Často slýcháváme: „Ředitel rezignoval, tak o co vám ještě jde?“ Jenže to je účelové zkreslování skutečnosti – odvolání ředitele Bubly, který je jednoznačně odpovědný za dnešní stav, bylo pouze základní podmínkou pro to, aby nemocnice přežila. Klíčové oddělení interny naprosto jasně definovalo i další požadavky – existence pandemického plánu, jasné vymezení postupů léčebné péče a kompetencí jednotlivých oddělení a odvolání léčebně-preventivního náměstka…
 
MH: Podmínkou bylo odvolání ředitele Ing. Rudolfa Bubly s vysvětlením, že důvodem je špatná, nedostatečná komunikace se zaměstnanci. Žádné závažné pochybení uvedeno nebylo. Byly různé názory na řešení infekčního covidového oddělení a také proto vznikl krizový tým, který byl průřezem zaměstnanců nemocnice včetně paní primářky Běhounkové. Pandemický plán byl zadán a je v přípravě. Paní primářka je členkou realizačního týmu.
 
Otázka: Jak se aktuálně cítíte?
Moc dobře se mi nespí. Je to celé smutné. Nemám už moc sílu něco měnit. Přiznávám, že jsem se do poslední chvíle snažila oddělení i nemocnici udržet – oddělení považuji tak trochu za své dítě. Jsou tu skvělí lidé, se kterými se mi velmi dobře pracovalo, rozuměli jsme si, hodně jsme toho spolu prožili (a ne vždy to byly veselé zážitky). Musím přiznat, že jsem dlouhou dobu nechápala, „o co té interně vlastně jde“. Během vlny covidu jsem nezvládla přemýšlet s odstupem o čemkoli jiném, snažila jsem s ostatními to přežít a maximálně pomoci pacientům. I já jsem se zmýlila a podcenila nebezpečí, které během covidu začalo na interně doutnat a z dnešního pohledu mě mrzí, že jsem internu nepodpořila dříve.
 
MH: Souhlasím, že je celá situace smutná. Nemocnice je ekonomicky stabilizovaná, má dobré přístrojové vybavení, zvyšuje se zásadně počet porodu v Čáslavi. Získala také dlouho očekávané akreditace pro vzdělávání mladých lékařů, 96 milionovou dotaci na další přístrojové vybavení. Prošli jsme společně složitým pandemickým obdobím, kdy se naši zaměstnanci starali o covid pozitivní pacienty, očkovali, testovali a teď se máme šanci všichni nadechnout. Stačí jediné, chtít se dohodnout, respektovat se a pracovat.
 
Otázka: O kom dalším víte, že výpověď nestáhne?
Ptala jsem se všech 5 internistů ve výpovědi, nikdo to nemá v plánu stáhnout. 3 internisté včetně primáře již odešli k 31.7.
 
MH: 10 zdravotních sester z interního oddělení výpověď nepodalo, 9 jich svou výpověď stáhlo, velmi děkujeme, vážíme si toho, že tyto zdravotní sestry chtějí pracovat a nadále tak pokračovat ve svém poslání péče o pacienty v naší nemocnici. 8 zdravotních sester zůstává nadále ve výpovědi. 3 lékaři z interního oddělení výpověď nepodali, jeden lékař ji vzal zpět, jeden ji vzal také zpět, ale pak znovu podal. Paní primářka Běhounková a 4 její kolegové nestáhli svou výpověď a jak jsem výše psal, paní primářka svou výpověď podmínila propuštěním primáře chirurgie kvůli kterému právě pro zachování chirurgie zamítla své pověření dočasným vedením nemocnice.
 
Otázka: Jak to lze chápat?
Podle mě lékaři už jednoduše nevěří současnému vedení města, respektive starostovi Málkovi, místostarostovi Horskému i radní pro zdravotnictví Mandákové. Pro mě i ostatní lékaře to je obrovské zklamání. Ať už bude dělat ředitele kdokoliv, bude to mít extrémně těžké stabilizovat zařízení s touto personální situací.  Týká se to chirurgie, interny, ARO. V extrémním případě by mohla být již od září omezena tzv. akutní péče. Problémy může mít následně i čáslavská porodnice, která je jediná na Kutnohorsku… Tak jak se situace aktuálně jeví, a pokud se výrazně nic nezmění, tak to směřuje k omezenému provozu. K vedení nemocnice bohužel jen líbivá hesla a optimismus nestačí.
 
Tomáš Ouředník, 4. 8. 2021
 
MH: A kruh manipulace se uzavírá. Jednali jsme s našimi zaměstnanci, vysvětlovali, ptali se.
 
Pro výkon poslání péče o pacienta není podstatné zda v kanceláři „sedí Petr nebo Pavel“, ale zda je chuť pracovat, vzájemně se respektovat a spolupracovat. To za lidi samotné neudělá nikdo jiný, než oni sami.
 
– Máme ekonomicky stabilizovanou nemocnici
– Získané akreditace pro možnost vzdělávání mladých lékařů
– Rapidně zvyšující se počet narozených miminek v naší nemocnici
– Předschválenou dotaci ve výši 96mil. 
– 94% našich zaměstnanců chce nadále pracovat pro naši nemocnici
 
Přesto je situace vážná. Bez dobrých mezilidských vztahů na pracovišti nelze zajistit vzájemnou vstřícnou spolupráci mezi odděleními i zaměstnanci samotnými.
 
V pondělí 9.8. vám na ZM odprezentujeme konkrétní řešení, cestu k jasnému cíli – funkční městská nemocnice.
 
Vzkaz křičícím profilům na FB plných agrese a zášti:
 
Nejde o vás, není ani důležité jestli mě nebo pana starostu máte rádi. Přemýšlejte komu a čemu svým chováním sloužíte! Podstatná je nemocnice, kterou svými výroky urážíte. A nejen nemocnici jako instituci samotnou, ale také veškerou práci našich zdravotníků, kterým jste ještě před pár týdny tleskali a děkovali.
 
Slibuji, že neustoupíme a budeme dál pracovat pro naše město, naši nemocnici, naše zaměstnance.  Už bylo dost lží a účelové manipulace.
 
V pondělí se budu těšit na váš zájem o pravdivé informace. Děkuji všem, kteří naši nemocnici podporují, chtějí v ní pracovat a tak pečovat o pacienty.
 
S úctou, 
 

Komentáře nevyjadřují názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.

Sdílejte: