Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři

Dočasným řízením Městské nemocnice Čáslav by měl být pověřen Petr Prchal (na fotografii vlevo). Technický náměstek by tak vystřídal dosavadního ředitele Ing. Rudolfa Bublu (na fotografii vpravo). Ten odstoupil. Město plánuje výběrové řízení na nového ředitele nemocnice.

Zřizovatelem nemocnice je město Čáslav. Ing. Rudolfa Bublu kritizovala opoziční ČSSD především za špatnou personální politiku. Řada lékařů, i primáři, odešli z nejrůznějších důvodů. Ve vedení města je Čáslav pro všechny v koalici s ODS a Šancí pro rodinu (KDU-ČSL).

Oficiální stanovisko Rady města Čáslavi

➢ 17.5.2021 se zaměstnanci interního oddělení obrátili e-mailem na starostu města s požadavkem na odvolání ředitele nemocnice k 31.5. jako předpoklad stabilizace této instituce. V případě nevyhovění tomuto požadavku podepsaní zaměstnanci, včetně zastupitele města a bývalého ředitele nemocnice MUDr. Martina Nováka, oznámili svůj úmysl rozvázat pracovní poměr, což by zásadně zasáhlo do chodu nejen interního oddělení, ale významně by tím byl ovlivněn chod celé nemocnice.

➢ Primář chirurgického oddělení oznámil vedení nemocnice, že jednání o jeho dalším působení v nemocnici od 1.6. bylo podmíněno setrváním ředitele nemocnice v jeho funkci a z toho důvodu jednání ukončuje a k 31.5. v nemocnici končí. Ostatní lékaři chirurgického oddělení vyjádřili podporu pro názor svého primáře.

➢ 23.5.2021 bylo uveřejněno oficiální prohlášení starosty města JUDr. Vlastislava Málka k aktuální situaci v nemocnici v oblasti ekonomické a řešení koronavirové pandemie.

➢ 24.5.2021 obdržel starosta města další e-mail obsahující výzvu podepsanou dalšími zaměstnanci MN, vyjadřující podporu předchozí výzvě ze strany interního oddělení.

➢ Vedení města vedlo v mezidobí několik jednání se zástupci zaměstnanců, kteří měli mandát pro jednání, tj. s MUDr. Janem Havelkou (interní oddělení) a MUDr. Petrou Běhounkovou (ARO) a následně i s Petrem Prchalem (provozně technický náměstek) o vzniklé situaci a možném řešení, které by vedlo ke zklidnění a stabilizaci situace, zejména interního a chirurgického oddělení.

➢ Tato jednání byla završena setkáním vedení města s primáři jednotlivých oddělení MN na pracovní poradě. Z jednání vyplynul převažující závěr, že zklidnění situace vyžaduje změnu ve vedení nemocnice a to zejména pro zachování interního oddělení, jako důležitého oddělení nemocnice spolupracujícího s ostatními odděleními nemocnice.

➢ Z dalšího jednání s představiteli výše uvedených zaslaných výzev na odvolání ředitele vyplynul návrh, aby po odvolání ředitele byl do doby ukončení výběrového řízení na nového ředitele nemocnice pověřen řízením nemocnice pan Petr Prchal.

➢ 27.5.2021 pan Prchal doložil listinu s převažující podporou primářů pro jeho dočasné pověření řízením nemocnice.

➢ Přes všechna uskutečněná jednání a vyjádření vedení města směřující k ukončení působení stávajícího ředitele nemocnice ve funkci, podali před uplynutím termínu 31.5. výpovědi další dva lékaři interního oddělení. Tento jejich krok situaci na interním oddělení nestabilizuje.

➢ 28.5.2021 se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelů města, na kterém je vedení města informovalo o všech dosavadních jednáních a aktuálním stavu na jednotlivých odděleních nemocnice.

➢ Ředitel nemocnice zaslal radě města rezignaci na funkci k 31.5.2021.

➢ Vedení města vědomo si své zákonné odpovědnosti dále povede jednání s cílem stabilizace chodu nemocnice, kterou si všichni vytkli jako zásadní cíl s vírou, že zúčastnění aktéři by si měli uvědomovat následky jejich jednání pro všechny zaměstnance nemocnice a občanů města.

➢ O dalších krocích vás budeme v nejbližších dnech informovat. Rada města Čáslav

Rada města Čáslavi (trojkoalice):
JUDr. Vlastislav Málek starosta (Čáslav pro všechny)
Martin Horský místostarosta (Čáslav pro všechny)

Mgr. David Tichý
Jiří Honzíček
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (všichni Čáslav pro všechny)

JUDr. Anna Krúpová (ODS)
MUDr. Michaela Mandáková (Šance pro rodinu/KDU-ČSL)

koláž: fenomens.cz, repro TV Čáslav, foto: Nemocnice Čáslav

Sdílejte: