o nás

Jsme fenomens.cz
Tomáš & Lenka

V mediálním oboru od roku 2000zkušenosti ze všech typů médií
celoplošné i regionální televize, rádia, zpravodajské weby i tisková média

Majitel fenomens.cz se pohybuje v mediálním oboru už od roku 2000.
 Pracoval pro televize (Z1, TV NOVA, TV PRIMA, Česká televize)
i rádia (Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas 6, Český rozhlas 2, Český rozhlas České Budějovice).

Mgr. Tomáš Ouředník 
moderátor, videoreportér,
zkušenosti z médií už od roku 2000,
moderátor Výletů Radiožurnálu, pořadů Českého rozhlasu 6 a Plus…,
spolupracoval (ČT, TV NOVA, TV PRIMA, Z1 i další stanice Českého rozhlasu)
 

Mgr. Lenka Novotná
videoreportérka specializující se na komunikaci v cizím jazyce,
specialistka na angličtinu, zkušenosti už od roku 1999,
stáže, zahraniční pobyty ve Velké Británii a Irsku…

Tomáš Ouředník spolupracoval nebo pracoval pro televize (Česká televize, TV NOVA, TV PRIMA a Z1) i pro rádia (Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas 6, Český rozhlas 2, Český rozhlas České Budějovice, RADIO APPLAUS). Má i zkušenosti z webových projektů (tn.cz, z1tv.cz, idnes.cz, piseckysvet.cz), časopisů (Písecký svět, Komora.cz, VELO REVUE, Cykloturistika a Atletika). Psal také pro regionální Deníky, respektive pro Písecký deník (dříve Listy Písecka), Táborský deník (Listy Táborska), Strakonický deník (Listy Strakonicka), týdeník Písecké Postřehy, spolupracoval s Mladou frontou DNES. profil na profesní sociální síti LinkedIn

„Tomáš Ouředník absolvoval mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze (titul Mgr.)
a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (titul Bc.)

studium na Univerzitě Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd, Praha – magisterské studium mediální a komunikační studia, získání uceleného vhledu do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, znalostí o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy, osvojení postupů analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí médií při utváření veřejného mínění, základy mediální kritiky, osvojení žurnalistických dovedností

studium na Univerzitě Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta, Olomouc – bakalářský obor mediální a komunikační studia – žurnalistika, zaměřeno na žurnalistickou teorii a praxi, na český jazyk a styl žurnalistických textů, na techniku žurnalistické práce a významnou měrou i na komunikaci s veřejností (PR), příprava na profesi redaktorů v tištěných i elektronických médiích a tiskových mluvčích

Translate »