o nás

V mediálním oboru se zakladatel fenomens.cz
Tomáš Ouředník pohybuje od roku 2000. 

Zkušenosti má ze všech typů médií,
celoplošné i regionální televize, rádia, zpravodajské weby i tisková média.

Mgr. Tomáš Ouředník 
– spolupracoval s televizemi (Z1, TV NOVA, TV PRIMA, Česká televize)
i stanicemi Českého rozhlasu (Radiožurnál, Český rozhlas 6,
Český rozhlas 2, Český rozhlas České Budějovice)
– moderátor Výletů Radiožurnálu, pořadů Českého rozhlasu 6

– má i zkušenosti z webových zpravodajských projektů (tn.cz, z1tv.cz, idnes.cz)
– spolupracoval se specializovanými časopisy (Komora.cz, VELO REVUE, Cykloturistika a Atletika)
– psal také pro regionální deníky, týdeník
profil na profesní sociální síti LinkedIn

„Tomáš Ouředník absolvoval mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze (titul Mgr.)
a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (titul Bc.)“

studium na Univerzitě Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd, Praha – magisterské studium mediální a komunikační studia, získání uceleného vhledu do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, znalostí o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy, osvojení postupů analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí médií při utváření veřejného mínění, základy mediální kritiky, osvojení žurnalistických dovedností

studium na Univerzitě Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta, Olomouc – bakalářský obor mediální a komunikační studia – žurnalistika, zaměřeno na žurnalistickou teorii a praxi, na český jazyk a styl žurnalistických textů, na techniku žurnalistické práce a významnou měrou i na komunikaci s veřejností (PR), příprava na profesi redaktorů v tištěných i elektronických médiích a tiskových mluvčích

Sdílejte: