O nemocnici. Rozpočet. Odměna místostarosty. Rozvoj sportu 2025

Ve středu 16. 11. od 17:00 se uskuteční čáslavské zastupitelstvo na Nové scéně Dusíkova divadla. Můžete dorazit osobně, nebo jej sledovat ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na obrázek (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

.

Zprávy pro zasedání ZM 16. 11. 2022
Odkazy na stránky Městského úřadu: v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

 

Přílohy ke stažení

 1. 01_VACULÍKOVÁ_Rozpočtové opatření č. 5_2022_anomym..pdf [PDF, 352 kB]
 2. 02_VACULÍKOVÁ_Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027_anonym..pdf [PDF, 8,17 MB]
 3. 03_VACULÍKOVÁ_Souhlasné prohlášení k pozemkům v Čáslavi pro Ing. Josefa B._anonym..pdf [PDF, 3,71 MB]
 4. 04_VACULÍKOVÁ_Záměr směny pozemku p.č. St. 2205 v k.ú. Čáslav v majetku města Čáslavi za pozemek p.č. St. 578_2 v k.ú. Čáslav v majetku Středočeského kraje_anonym..pdf [PDF, 3,23 MB]
 5. 05_VACULÍKOVÁ_a) Prodej části pozemku p.č. 1172_39 manželům J.; b) Prodej části pozemku p.č. 1172_39 panu Miloši B._anonym..pdf [PDF, 1,24 MB]
 6. 06_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. 1420_3 v k.ú. Čáslav spol. Tormit s.r.o._anonym..pdf [PDF, 2,14 MB]
 7. 07_VACULÍKOVÁ_Směna části pozemků p.č. 2053 a p.č. 2051 v k.ú. Čáslav za část pozemku p.č. 1262 v k.ú. Močovice_anonym.pdf [PDF, 2,58 MB]
 8. 08_VACULÍKOVÁ_Odkup pozemku pod chodníkem (součást pozemku p.č. 1776_36) v k.ú. Čáslav_anonym..pdf [PDF, 1,65 MB]
 9. 09_VACULÍKOVÁ_Zřízení finančního a kontrolního výboru_anonym..pdf [PDF, 103 kB]
 10. 10_RONOVSKÝ_Výše odměny neuvolněného místostarosty_anonym..pdf [PDF, 255 kB]
 11. Dz1_VACULÍKOVÁ_Dodatek č.1 k Plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025 – anonym..pdf [PDF, 1,85 MB]
 12. Dz2_VACULÍKOVÁ_NSA-Výzva Standardizovaná infrastruktura_Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací z Národní sportovní – anonym..pdf [PDF, 881 kB]

.

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


hlasovací matematika

12(+3) : 6 Pokud všech 12 zastupitelů ČSSD a NEZÁVISLÍ bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Samostatně totiž mají o jeden hlas nadpoloviční většinu. Nepotřebují ani podporu 3 zastupitelů od hnutí ANO 2011. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.
Volby 2022 v Čáslavi

volební účast 49,36 %
Výsledky ZDE. 

1. ČSSD a NEZÁVISLÍ, 45,99 %, 12 zastupitelů

2. Čáslav pro všechny, 21,65 %, 6 zastupitelů

3. ANO 2011, 13,13 %, 3 zastupitelé

mimo zastupitelstvo, hranice 5 %
4. ODS 4,66 %

5. Šance pro rodinu 3,74 %

6. Česká pirátská strana 3,29 %

7. Čáslav sobě 3,04 %

8. KSČM 2,39 %

9. NAŠE Čáslav 2,11 %

ℹTomáš Ouředník, fenomens.cz

 
Sdílejte: