Skládka. Zvětšení o 12 hektarů. Jak se postaví k tématu jednotliví zastupitelé? Petici podepsalo 1 400 občanů

Občané očekávají mimořádné zastupitelstvo o zvětšení skládky o 12 hektarů. To se uskuteční v pondělí 3. 4. od 17:00 na Nové scéně Dusíkova divadla. Můžete dorazit osobně, nebo jej sledovat ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). 

Čáslavského zastupitelstva se zúčastní i zástupci společnosti AVE CZ, která provozuje samotnou skládku. K záměru na významné rozšíření skládky se prozatím zastupitelstvo nevyjádřilo. V celém zastupitelstvu je 21 členů a ovládá jej ČSSD a Nezávislí společně s ANO 2011, v opozici je Čáslav pro všechny, 

Naopak Rada města Čáslavi v čele se starostou Jaromírem Strnadem (ČSSD a Nezávislí) problém s rozšířením příliš nemá. Rada chce výměnou za rozšíření skládky o 12 hektarů obchvat města. „Rada města Čáslavi trvá na dodržení územních limitů města: Výstavba na ploše Z19 může být realizována až po dokončení výstavby přeložky komunikace II/339,“ píše se v usnesení z mimořádného jednání Rady města Čáslavi 18.1.

1 400 občanů za pár dnů v petici vyjádřilo jasný názor proti rozšíření skládky. Teď záleží, jak se k situaci postaví každý jednotlivý zastupitel. Pro připomenutí každý člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Po komunálních volbách jsou v zastupitelstvu jen 3 uskupení – ČSSD a NEZÁVISLÍ: 12 zastupitelů, Čáslav pro všechny: 6 zastupitelů a ANO 2011: 3 zastupitelé. Městské zastupitelstvo a Radu města ovládá koalice ČSSD a NEZÁVISLÍ+ANO. V opozici skončila Čáslav pro všechny.

Související:
Zvětší se hora odpadu o 12 hektarů? AVE přepracovává dokumentaci. Kdy bude mimořádné zastupitelstvo

Politické alibi. Téma, o kterém (ne)chceme mluvit…

Hrozící skládka. Její vizualizace. Politické alibi. Zdražování nájemného. Co dalšího podstatného se děje?

Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih. Ten má ale řešení. Jen chtít

Jak je to s rozšířením kontroverzní skládky? Co dalšího podstatného se děje?

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


hlasovací matematika

12(+3) : 6 Pokud všech 12 zastupitelů ČSSD a NEZÁVISLÍ bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Samostatně totiž mají o jeden hlas nadpoloviční většinu. Nepotřebují ani podporu 3 zastupitelů od hnutí ANO 2011. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.
Volby 2022 v Čáslavi

volební účast 49,36 %
Výsledky ZDE. 

1. ČSSD a NEZÁVISLÍ, 45,99 %, 12 zastupitelů

2. Čáslav pro všechny, 21,65 %, 6 zastupitelů

3. ANO 2011, 13,13 %, 3 zastupitelé

mimo zastupitelstvo, hranice 5 %
4. ODS 4,66 %

5. Šance pro rodinu 3,74 %

6. Česká pirátská strana 3,29 %

7. Čáslav sobě 3,04 %

8. KSČM 2,39 %

9. NAŠE Čáslav 2,11 %

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

ℹTomáš Ouředník, fenomens.cz

 
Sdílejte: