Starosta Málek: Zrodila se hvězda? Sdružení „N“ se představuje

Komentáře nemusí vyjadřovat názory fenomens.cz. Podporujeme občanskou společnost. Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde. Související komentář: Čáslav sobě: Když již nedává smysl jenom občany informovat a pomáhat jim

Jednání zastupitelstva přineslo též ostré výpady ing. Josefa Rumla a Mgr. Tomáše Ouředníka vůči vedení města. Ze strany Mgr. Ouředníka se jednalo o zahájení volební kampaně sdružení „Čáslav sobě“, jak sám oznámil. Ze strany ing. Rumla jde o soustavné vymezování proti vedení města, zejména proti mně a místostarostovi Martinu Horskému.

Mgr. Ouředník se prezentuje jako člověk, poukazující na všechny nepravosti, co se ve městě údajně dějí a sebe vykresluje jako naději, která přinese změnu. Ostatně „Změna pro Čáslav“ byl název uskupení, s kterým se člověk, přistěhovaný do Čáslavi z Písku před minulými komunálními volbami, začal aktivně prezentovat. Nejdříve chtěl být pirátskou tváří ve městě, ale s Piráty se nedohodl, pak chtěl kandidovat jako „Změna pro Čáslav“.

Lákal mě do svých řad s tvrzením, že s ním vyhraji volby, zatímco „Čáslav pro všechny“ nemá naději ve volbách uspět. Nabídku jsem samozřejmě odmítl. Mgr. Ouředník nakonec své úsilí o sběr podpisů pro své sdružení tehdy vzdal. Na chvíli se stáhl, aby po čase začal docházet mezi členy sdružení „Čáslav pro všechny“. Aktivně mě podporoval v krajských volbách a ještě nedávno přišel s návrhem, jak vést volební kampaň „Čáslav pro všechny“ do podzimních voleb komunálních i těch senátních. Do nich mě doporučoval jako kandidáta, který by se o post senátora měl ucházet.

Měl dvě přání. Garanci umístění na kandidátce našeho sdružení na místě, které by mu garantovalo zisk mandátu zastupitele a chtěl získat práci pro Městskou nemocnici Čáslav. Tu považoval za důležitou instituci a nabízel jí své služby na úseku mediálních služeb, sociálních sítí a propagace. Poté, co se nesplnilo ani jedno z těchto jeho přání, stala se „Čáslav pro všechny“ i naše nemocnice jeho úhlavními nepřáteli.

Jak ostatně prohlásil na jednání zastupitelstva při ohlášení zahájení své volební kampaně : „Ruku bych si usekl, že jsem vás volil.“ Oznámil zahájení volební kampaně a znovu sběr podpisů tentokrát pro sdružení „Čáslav sobě.“

Neodpustil si zopakovat řadu výtek, kterými se snaží naše sdružení poškozovat:
Kauza paní Jonášové – výhrady o nátlaku na paní Jonášovou, aby podepsala pro ni nevýhodné smlouvy byla vyvrácena. Žádný nátlak se nekonal, smlouvy paní Jonášovou nepoškozují, ba naopak. (to, že souběžně rozpoutal ing. Urban bouři ve sklenici vody o údajném pochybení při uzavření smlouvy nevypracováním znaleckých posudků při směně pozemků, nebude pouhá shoda náhod ) Ne my, ale Mgr. Ouředník a možná další lidé si vzali nemocnou seniorku jako rukojmí a vtáhli ji do svého souboje s radnicí.

Skautská lípa – absurdní špinění vedení města v kauze, s kterou toto nemá nic společného. Dávno bylo vysvětleno – strom nestál na pozemku v majetku města a rozhodování o kácení stromů není v kompetenci samosprávných orgánů.

Výstavba v areálu Prokopa Holého – není lepší důkaz o smyslu a fungování veřejného projednávání. Předložen byl záměr, který by po svém schválení podléhal připomínkovému řízení, v němž by bylo možné veškeré námitky uplatnit. Některé zazněly již na jednání zastupitelstva a připomínky vedly k tomu, že záměr byl stažen z programu jednání zastupitelstva . Následně bylo zadáno vypracování urbanistické studie celého území. Po jejím vypracování a veřejném projednání po 31.5. bude stanoven další postup. Výstavba bytových domů v areálu Prokopa Holého je dlouhodobý záměr a kdokoliv bude na radnici, bude se jím zabývat. Mgr. Ouředník bez jakýchkoliv důkazů v této souvislosti osočuje místostarostu města z nekalých úmyslů. Ostatně v tom si notuje s některými představiteli opozice.

Nemocnice – ač nemá tušení, co všechno se v nemocnici odehrávalo, opět v nápadné shodě s opozicí útočí na působení interim týmu v nemocnici a stal se výrazným kritikem instituce, pro niž ještě nedávno chtěl pracovat a budovat její pozitivní obraz.

Betonárka – další oblíbené téma Mgr. Ouředníka, kde by podle jeho názoru měla samospráva bránit v podnikání soukromému subjektu, ač k tomu nemá žádné oprávnění.

Příspěvek jsem nazval „Zrodila se hvězda – sdružení „N“ se představuje“. Míním tím lidi, kteří pronášejí nepravdivé – nepřátelské – nekonstruktivní výroky, jejichž cílem je strhávat na sebe pozornost, ukájet své ambice, ať již jsou politické nebo vedené lidskou záští a pomstychtivostí.

Volební kampaň je v plném proudu. Za sdružení „Čáslav pro všechny“ jsem slíbil, že ta naše bude o programu, což neznamená, že se nebudeme ohrazovat proti nepravdivým výrokům a nařčením, která proti nám budou vznášena. A je jedno, zda je někdo vede z osobních důvodů nebo ve službách či ve prospěch jiných subjektů.

Vždy a všude se najdou lidé, kteří s druhými nesouhlasí a mají plné právo vyjádřit svůj názor. Musí také počítat s tím, že i oni se dostanou do světla ramp a každý si pak udělá vlastní názor na to, zda to, co dotyčný říká, také sám dělá a zda má čistý štít.

více na soukromý facebookový profil: Vlastislav Málek

zdroj: Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny/STAN), starosta Čáslavi, zastupitel Středočeského kraje 

Sdílejte: