ŽIVĚ: Nemocnice, soláry, parkoviště, betonárka, park

„O aktuálním vývoji v Městské nemocnici Čáslav podám pravidelnou informaci v rámci jednání Zastupitelstva města Čáslavi v rámci bodu různé. Cenné a pro mnohé překvapivé informace jsem získal na jednání dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín. Rád se o ně podělím,“ píše starosta Čáslavi Vlastislav Málek s odkazem na dnešní čáslavské zastupitelstvo. Zastupitelé budou rozhodovat i o těchto důležitých bodech. Budou moci obyvatelé mít na střechách solární panely? Vznikne další park v Čáslavi? Postaví se soukromé parkoviště pro 12 osobních aut a 8 dodávek? Bude postaven další vjezd na pozemky nově vzniklé betonárky? Dohromady se bude projednávat 10 jednacích bodů. V samotném závěru navíc starosta Čáslavi Málek avizuje bod různé. Nebudou chybět ani dotazy a připomínky zastupitelů. 

ŽIVĚ ZASTUPITELSTVO: pondělí 27. 9. 2021 od 17:00
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi, Masarykova 194/36
Můžete jej sledovat na místě, nebo živě na internetu (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

 

Vybrané body z jednání pondělí 27. 9:
Bod 4
Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti Smlouva se Středočeským krajem – Integrace veřejné dopravy na Kutnohorsku+ městská hromadná doprava v Čáslavi s Pražskou integrovanou dopravou (PID) 04_Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti_anomym.

Bod 5 Změna č. 4 územního plánu Čáslav. Budou moci obyvatelé mít na střechách solární panely? Možnost umístění fotovoltaických panelů k výrobě solární energie na střechách domů (z důvodů dotací „zelená úsporám“)? Umístění solárních panelů je na domech dle Územního plánu v současné době nepřípustné. 05_Změna č. 4 územního plánu Čáslav_anonym.

Bod 7 Nabytí pozemku p.č. 341/9 a pozemku p.č. 2117/37 v k.ú. Čáslav Další park v Čáslavi? 07_Nabytí pozemku p.č. 341_9 a pozemku p.č. 2117_37 v k.ú. Čáslav_anonym.

Bod 12 Záměr prodat pozemek p.č. 2038/1 v k.ú. Čáslav Soukromé parkoviště pro 12 osobních aut a 8 dodávek? 12_Záměr prodat pozemek p.č. 2038_1 v k.ú. Čáslav_anonym.

Bod 13 Záměr prodat pozemek p.č. 1420/3 v k.ú. Čáslav Tormit a nový vjezd na pozemky nově vzniklé betonárky? 13_Záměr prodat pozemek p.č. 1420_3 v k.ú. Čáslav_anonym. 

Bod různé – Aktuálním vývoj v Městské nemocnici Čáslav

Dotazy a připomínky zastupitelů

Z důvodu přerušení jednání Zastupitelstva města Čáslavi z pondělí 13. 9. – Psali jsme: ŽIVĚ: 513 bytů, 28 rodinných domů? Krize v nemocnici?jde o dokončení zbývajícího program. 

Odkazy na stránky Městského úřadu. V budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2018-2022)
má celkem 21 členů

koalice = 11 zastupitelů

Čáslav pro všechny
5 radních/zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek starosta
Martin Horský místostarosta
Mgr. David Tichý radní
Jiří Honzíček radní
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. radní

radní ODS
JUDr. Anna Krúpova

radní KDU-ČSL
/Šance pro rodinu
MUDr. Michaela Mandáková

4 řadoví zastupitelé
Čáslav pro všechny
Mgr. Martin Jusko
MUDr. Lukáš Tichý
MUDr. Miroslava Tvarohová
Bc. Radek Holík

opozice = 10 zastupitelů

ČSSD 7 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Martin Novák
Mgr. Jaroslav Vostrovský

Mgr. Renata Vaculíková
(Ing. Milan Urban odstoupil)

Bohumila Chalupová
(MUDr. Jan Spáčil odstoupila)

ANO 2 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Tomáš Hasík (nezařazený)

KSČM 1 zastupitelka
Jitka Polmanová


hlasovací matematika

11:10 Pokud všech 11 zastupitelů koalice (Čáslav pro všechny, ODS, KDU-ČSL/Šance pro rodinu) bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Koalice má totiž těsnou většinu jednoho hlasu. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.

Ale…
Pokud by totiž na jednání zastupitelstva jeden z 11 členů koalice chyběl a opozice by byla v plné síle, záměr koalice nebude prosazen.

Případně se objeví v koalici 1 nebo více pochybovačů, nebudou při hlasování souhlasit s návrhem, tak i 1 zastupitel z městské koalice zamezí jakémukoliv kontroverznějšímu plánu.

Volby 2018 v Čáslavi

volební účast 46,05 %


1. Čáslav pro všechny
38,65% – 9 zastupitelů

2. ČSSD
28,39% – 7 zastupitelů

3. ANO
10,58% – 2 zastupitelé

4. ODS
7,86% – 1 zastupitel

5. Šance pro rodinu
5,57% – 1 zastupitel

6. KSČM
5,46% – 1 zastupitel
Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta Vlastislav Málek a místostarosta Martin Horský. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

JUDr. Vlastislav Málek Čáslav pro všechny
starosta

Martin Horský Čáslav pro všechny
místostarosta

Mgr. David Tichý Čáslav pro všechny
radní pro školství

Jiří Honzíček Čáslav pro všechny
radní: bytová výstavba, bankovní služby

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Čáslav pro všechny
radní: kultura, památková péče, styk s médii a veřejností

JUDr. Anna Krúpova ODS
radní: hospodaření s majetkem města

MUDr. Michaela Mandáková KDU-ČSL/Šance pro rodinu
radní pro zdravotnictví a sociální služby

Čáslavské zprávy nejsou finančně podporovány městem Čáslav.
Tomáš Ouředník

 
Sdílejte: