ŽIVĚ: 513 bytů, 28 rodinných domů? Krize v nemocnici?

Na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi budou dnes od 17 hodin zastupitelé projednávat dohromady 13 jednacích bodů.  I tři zásadní body, respektive dvě témata. V úvodu by se měla řešit vleklá personální krize v městské nemocnici. Body č. 2. i č. 3 jsou pak záměry na výstavbu 513 bytů v areálu Prokopa Holého od Trigemy a 28 rodinných domů v Koželuhách od PROFISTAVU. Všechny podkladové materiály pro zastupitele jsou na úplném konci příspěvku.

Dita Mlynářová by se měla stát novou ředitelkou Městské nemocnice Čáslav
Bydlení za 1,7 mld.? Prodat pozemky. Zařídí to developeři

Jak (ne)informovaní občané (ne)věděli o záměru (ne)protlačit výstavbu 513 bytů
ZASTUPITELSTVO: pondělí 13. 9. 2021 od 17:00

ŽIVĚ ZASTUPITELSTVO: pondělí 13. 9. 2021 od 17:00
na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi, Masarykova 194/36
Můžete jej sledovat na místě, nebo živě na internetu (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav)

Dohromady více než 1 000 potenciálně nových obyvatel Čáslavi, 513 nových bytů i 28 nových rodinných domů. I takové parametry mají dva velmi stavebně i finančně náročné projekty. Přichází s nimi developeři za podpory místostarosty Martina Horského (Čáslav pro všechny). Ten chce nechat záměry odsouhlasit jako body č. 2. i č. 3 hned na pondělním zastupitelstvu. To se uskuteční již 13. září od 17 hodin, ačkoliv se samotné megaprojekty v hodnotě 1,7 mld. na webu města objevily teprve v tomto týdnu mezi 6. – 8. září. A to pouze v sekci materiály pro zastupitelstvo. To není fair play. Heslo budeme se chovat slušně, otevřeně, odpovědně. Tvrdili v roce 2018 právě představitelé Čáslav pro všechny – Naše hodnoty.

Odbor vnějších vztahů a komunikace s celkově s 6 zaměstnanci, jeho vedoucí i tisková mluvčí Adéla Váňová, to veřejnosti zatajuje, jak jinak si vysvětlit, že Městský úřad pouze informuje ve stylu, že se bude řešit nové bydlení v Čáslavi bez konkrétnějších podrobností, když jde přitom až o ohromující počet nových bytů. A přitom místostarosta Horský jde na jednání s materiály jako s hotovou věcí. Tak nevypadá transparentnost, otevřenost a informovanost vůči veřejnosti, kterou Martin Jusko (Čáslav pro všechny) hlásil před vítěznými volbami.

Pro koho by vůbec mělo být 513 bytů, které by postavil developer?
„Zarážející je, že jakýkoliv developer tvrdí, že je schopen prodat ve městě, kde žije 10 tisíc obyvatel přes 500 nových bytů. Město Čáslav mělo co dělat, aby úspěšně našlo majitele 34 bytů v rámci posledního projektu Trigemy. Některé byty byly v nabídce mnoho měsíců. Řada nových majitelů není vůbec z Čáslavi. Obecně poptávka po nových bytech určitě roste, ale v příštích letech se dá očekávat horší dostupnost bydlení na hypotéky, protože se zpřísňují pravidla pro jejich poskytovávaní  a neúměrně rostou jejich úrokové sazby. To v podstatě snižuje počet reálných zájemců. Ač o bydlení v Čáslavi projevují zájem i lidé z Prahy, budou hypotéky pro střední třídu stále méně dostupné. Půjde více o nákupy spekulantů,“ vysvětluje realitní makléřka pro Kutnohorsko Zdeňka Stehlíková z ERA REALITY.

Jak Jiří Honzíček (Čáslav pro všechny), současný radní pro bytovou výstavbu a bankovní služby, chtěl realizovat výstavbu startovacích bytů pro mladé a chtěl, aby město stavělo byty a prodávalo je za férové ceny, respektive pouze za náklady. Současný cíl místostarosty Horského nechat všechny byty prodávat developerům za tržní ceny, je v absolutním rozporu s volebními sliby Čáslav pro všechny. A to nelze opomenout snahu postavit až 513 developerských bytů. 

Kolik z 21 zastupitelů opravdu může věřit záměrům developerů i kvalitě podkladů pro rozhodování?
A má osobní i politickou odpovědnost za kontroverzní výstavbu až 513 bytů i 28 rodinných domů v Čáslavi? Je nutné připomenout, že se o tom rozhoduje narychlo, i v situaci obrovské personální krize v nemocnici, která není stále zastavena. Rok před komunálními volbami. Rozhoduje se o tom, co bude stát na ploše 16 000 m čtverečních s finálním termínem výstavby až do roku 2028. O záměru na masivní výstavbu více než 500 bytů se prakticky detailně vůbec neinformuje, je to předkládáno až na samotném zastupitelstvu. S nejistou politickou budoucností jednotlivých aktérů? Co tím, kdo sleduje a jaké má snahy a skutečné cíle? Pokažená reputace z kolapsu nemocnice není dobrou vizitkou pro nikoho. Záměry mají rysy korupčního chování.

Kromě odpovědnosti politické má každý člen zastupitelstva i odpovědnost objektivní. A to nejen v rovině civilněprávní, ale i trestněprávní. Je totiž otázkou, do jaké míry jsou všichni zastupitelé do detailu seznámeni s okolnostmi plánovaného projektu a zda s péčí řádného hospodáře posoudili veškeré možné dopady a souvislosti. Pokud by se totiž v budoucnosti prokázalo, že v důsledku plánovaného rozhodnutí došlo ke škodě na majetku města, mohli by se zastupitelé v případě nedostatečného zhodnocení celé záležitosti dostat do konfliktu s řádným plněním jejich povinností a dopustit se tak i trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, za který lze uložit až osmiletý trest odnětí svobody v závislosti na rozsahu případné škody. Podnikatelská historie místostarosty Martina Horského z prostředí čáslavských heren.

Kam se pospíchá s tak zásadními rozhodnutími?
I když jde dohromady o výstavbu za zhruba 1,7 miliardy korun je zvláštní, proč se na schválení záměrů těchto dvou projektů tak spěchá. Nejde jen o výstavbu samotných bytů, ale také o prodej 16 000 m² velmi lukrativních pozemků v areálu Prokopa Holého. Ale také o prodej dalšího pozemku v Koželuhách právě na výstavbu řadových domů na ploše 15 000 m². Pro srovnání hlavní čáslavské náměstí Jana Žižky zabírá plochu zhruba 20 000 m².

Na základě jakých podkladů se doporučuje a kdo se tomu opravdu věnoval?
Podle dostupných informací materiály zpracovávala zaměstnankyně sekretariátu Městského úřadu Čáslav na základě podkladové nabídky od developerů. Podklady pro zastupitele se nápadně podobají nabídkám developerů, jsou prakticky akceptovány, přesněji zkopírovány, bez jakýchkoliv výhrad ze strany města. Nápadně chování současného místostarosty Horského připomíná chování tehdejšího místostarosty Jaromíra Strnada, když skutečnou vládu nad městem neměl důvěřivý starosta Vladimír Hamral, ale právě vychytralý Jaromír Strnad. To se ukázalo například při natáčení pořadu Reportéři ČT a Strnadova aféra silnice v lese.

Projekt bydlení Prokopa Holého – Trigema Building – materiál pro zastupitelstvo 13. 9. 2021
Projekt bydlení Na Výhledech – PROFISTAV Litomyšl – materiály pro zastupitelstvo 13. 9. 2021

Společnost Trigema Building a.s. – vybrané pasáže z nabídky

16 tisíc metrů čtverečních lukrativních pozemků

Developer Trigema Building a.s by rád koupil od města pozemky. Celkem by bylo převedeno 15 985,000 m2 plochy stavebních pozemků vymezených v Příloze 1,3,4 a 5.
Předpokládaná hodnota za m2 bude upřesněna geodetickým zaměřením v závislosti na tržní ceně, která bude stanovena na základě znaleckého posudku, a také s přihlédnutím k nákladům developera na vybudování a rekonstrukci potřebné veřejné infrastruktury na souvisejících pozemcích 59 959 735,- Kč včetně DPH, 3 751,- Kč/m2 včetně DPH.

Investice za 1,5 mld. Kč. Výstavba 513 bytů

Investici developer odhaduje na 1 500 000 000 Kč, včetně investice do veřejné infrastruktury na pozemcích Města Čáslav ve výši 57 000 000 Kč. Financování výstavby je výhradní záležitostí developera. Město Čáslav neposkytuje žádné financování ani finanční garance.

Vzhledem k velmi dobré spolupráci nejen při nedávno dokončené výstavbě dvou bytových domů v ul. Prokopa Holého, ale také vzhledem ke skutečnosti, že spol. Trigema Building a.s. nabízí komplexní zajištění developerského projektu, se nabídka jeví jako velmi zajímavá,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitele.

Byty. I hotelové apartmány

Výstavba bude realizována nejpozději do 12/2028.
Fázování projektu:
• rok 2023 – 150 bytů
(z toho 100 služebních)
• rok 2024 – 100 bytů
• rok 2025 – 150 bytů
• rok 2026 – 113 bytů

„Záměrem investora je optimalizovaný návrh bytových domů s byty kategorie 1kk a 2kk (z části určené k bytové zástavbě) a apartmánů hotelového domu (v částech určených ke komerční zástavbě).“

„Byty o větších rozměrech budou zastoupeny v malém nebo minimálním počtu. Maximalizovat využití pozemku dle limitů územního plánu.“

Byty si chce developer prodávat sám

Trigema odprodá veškeré budované bytové jednotky koncovým vlastníkům. Město Čáslav získá přednostní právo na nákup vybudovaných bytových jednotek až do rozsahu 800 m2 za tyto ceny v závislosti na dispozici.

Ceny jsou včetně DPH
1KK 30 – 45m2
66.000,- Kč / m2

2KK 45 – 60m2
65.000,- Kč / m2

3KK 60 – 85m2
62.000,- Kč / m2

4KK 85 – 110m2
61.000,- Kč / m2


Až pět podlaží. U rodinných domů až čtyři

Řešení lokality v některých částech na severní straně pozemku až 5 nadzemních podlaží. Směrem k obytné zástavbě rodinných domů je vhodné držet maximálně 3-4 patra. Tato řešení je nejvýhodnější, ale bude se muset řešit podrobná studie dopravy v klidu.

2 patra na parkování jsou neekonomická

Možnost parkování vytvořit o 2 podzemních patrech je neekonomické. Dle geologického průzkumu se v místech na okraji řešeného území nachází cenomanský pískovec. Podobná situace bude zřejmě i na řešeném území.

Je současná radnice řádným hospodářem městského majetku?
Pokud se uvažuje o prodeji lukrativních městských pozemků, mělo by město získat maximum za obecní majetek a nezbavovat se jej pod tlakem jednoho zastupitelstva pouze na základě argumentů developerů. Samotná rychlá snaha posunout záměr „do dalšího kola“ je viditelná. Historická paralela s ukvapeným prodejem pozemků města – kolem 12 000 m² – na výstavbu obchodního domu Tesco, dosud na této ploše nic nestojí, je čáslavským mementem. Tehdy byl místostarostou města Jaromír Strnad (ČSSD). 16 000 m² v zajímavé lokalitě Prokopa Holého je lukrativním soustem pro developery. Ale těžko docílit nejvýhodnější nabídky, když se pracuje pouze s jedinou variantou.

V lukrativní lokalitě areálu Prokopa Holého chce místostarosta Horský, aby developer Trigema postavil 513 bytů v hodnotě 1,5 mld. korun. Jediná cenová nabídka na tuto lokalitu městu přišla 21. 7., veřejnost se ale o konkrétním záměru Trigemy dozvídá až v září a to pouze z materiálů pro zastupitele. Podle představ místostarosty Horského by jej měli zastupitelé již na jednání 13. září schválit. Druhým stavebním záměrem na stejném zastupitelstvu je také výstavba 28 rodinných domů v čáslavských Koželuhách. Společnost PROFISTAV Litomyšl odhaduje hodnotu projektu Na Výhledech na více než 200 milionů korun. Jde také o jedinou orientační cenovou kalkulaci, firma ji zaslala 27. 8.

Jak vypadají byty v posledním čáslavském projektu, který také stavila pro město Trigema?
„Pokud se ty byty budou stavět stejným stylem jako ty poslední, pak to snad nikomu ani nedoporučuji. Nikdo si nemohl nic vybrat, podlahy, obklady v koupelnách, dlažby, dveře, sanitární vybavení, vše vypadá jako z minulého století. Někdo si slušně vyčistil sklad od starých zásob za současné ceny ! Byt za 6 milionů je de facto k vybourání a rekonstrukci. Strašné provedení,“ popisuje Daniela Hanousková. V Čáslavi je více kritiků kvality poslední výstavby, kde vzniklo také v areálu Prokopa Holého 34 bytů. Někteří dokonce oslovili právní kanceláře, aby se bránili proti zfušovaným bytům. Hovoří se například o plísni v bytech, chybějících zásuvkách a problémech při otevírání dveří a oken, kdy jsou místnosti špatně dispozičně řešeny.

V této souvislosti je zarážející, že existuje pouze nabídka jednoho developera, není tedy žádné srovnání a v důvodové zprávě se o vůbec žádných problém nemluví. Tyto informace nejsou v důvodové zprávě, která má být podkladovými materiály pro rozhodování zastupitelstva v projektu za 1,5 mld. korun. „Vzhledem k velmi dobré spolupráci nejen při nedávno dokončené výstavbě dvou bytových domů v ul. Prokopa Holého, ale také vzhledem ke skutečnosti, že spol. Trigema Building a.s. nabízí komplexní zajištění developerského projektu, se nabídka jeví jako velmi zajímavá,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitele.

Politická odpovědnost radních i zastupitelů za majetek města?
Vše vyplývá „pouze“ z materiálů pro jednání městského zastupitelstva, které byly v průběhu tohoto týdne zveřejněny jako podklady na pondělí 13. září. Sedmička volených představitelů města: Vlastislav Málek (starosta), Martin Horský (místostarosta), Jiří Honzíček, Filip Velímský, David Tichý (všichni Čáslav pro všechny), Anna Krúpova (ODS) a Michaela Mandáková KDU-ČSL/Šance pro rodinu návrh záměru předkládají ke schválení do zastupitelstva.

Sedmičlenná Rada města Čáslavi záměr posílá do městského zastupitelstva, kde má současná koalice těsnou většinu 11:10. To prakticky znamená, že má takový návrh, pokud dorazí všech 11 koaličních zastupitelů a „nebude dělat nikdo z nich problémy“ cestu ke schválení otevřenou. O projektu za 1,5 miliardy se veřejnost od současných představitelů města Čáslav pro všechny, ODS, KDU-ČSL/Šance pro rodinu v takové rozpracovanosti dočítá prakticky úplně poprvé. Rychlost posunout tak obrovský projekt, v tuto chvíli „jen“ záměr, v hodnotě zakázky 1,5 miliardy směrem ke schválení je až zarážející. V obou projektech to je jednoduše tak, město prodá pozemky a developeři postaví byty, respektive domy a ty obě společnosti následně prodají koncovým zájemcům za jejich komerční ceny. 

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta Vlastislav Málek a místostarosta Martin Horský. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

JUDr. Vlastislav Málek Čáslav pro všechny
starosta

Martin Horský Čáslav pro všechny
místostarosta

Mgr. David Tichý Čáslav pro všechny
radní pro školství

Jiří Honzíček Čáslav pro všechny
radní: bytová výstavba, bankovní služby

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Čáslav pro všechny
radní: kultura, památková péče, styk s médii a veřejností

JUDr. Anna Krúpova ODS
radní: hospodaření s majetkem města

MUDr. Michaela Mandáková KDU-ČSL/Šance pro rodinu
radní pro zdravotnictví a sociální služby

A jaká je role opozičních stran, především nejsilnější ČSSD a jejich 7 zastupitelů? 
Co čekat od senátora, bývalého starosty i místostarosty Jaromíra Strnada? Jeho politická historie mluví za vše. Prorůstání soukromého podnikání a zadávání veřejných zakázek pro vlastní obohacení z pozice místostarosty i starosty jsou mediálně velmi známé. Úprk před Reportéry ČT v kauze Silnice v lese – Strnadova aféra silnice v lese. Aféra kolem skládky a ostravských lagun v Čáslavi, kamiony v Čáslavi i Ostravě,  jej stála obhajobu pozice starosty Čáslavi v roce 2018. Když Jaromír Strnad v roce 2010 kandidoval poprvé do Senátu, mluvil o boji s korupcí, ale ve skutečnosti své podnikatelské aktivity přes společnost TES Čáslav, bývalé Technické služby města Čáslav, v průběhu let ovlivňoval posíláním zakázek ve svůj prospěch. Tím vším trpí jeho aura úspěšného senátora i komunálního politika.

Dalším představitelem ČSSD v Čáslavi je bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který je označován kvůli kauze lithium jako „pan lithium“. A zřejmě nejhlasitější dosavadní zastupitel, který teatrálně odstoupil nedávno z mandátu čáslavského zastupitele a stává se občanem, je Milan Urban. Ten byl podle webu Neovlivni.cz šéfredaktorky Sabiny Slonkové, když působil ve Sněmovně přeborník v úpravách zákonů poslanec Číslo 1 mezi sněmovními přílepkáři. To ve své podstatě znamená, že je podle investigativního týmu Urban inicioval úpravy zákonů lobbistickým způsobem, aby z toho těšily odpadové firmy, telekomunikační i energetické. To očividně ani současné ČSSD nevadí a vysílá Milana Urbana do volebního klání do parlamentních voleb 2021. V minulosti vyšel také článek s titulkem Urban se zabezpečuje na důchod. Co lze od politiků s takovouto historií očekávat při projednávání o výstavbě 513 bytů v Čáslavi? Jak se mohou postavit k rychlému prodeji městských pozemků developerům? Historická paralela s ukvapeným prodejem pozemků města – kolem 12 000 m² – na výstavbu obchodního domu Tesco, dosud na této ploše nic nestojí, je čáslavským mementem. Tehdy byl místostarostou města Jaromír Strnad (ČSSD). 

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2018-2022)
má celkem 21 členů

koalice = 11 zastupitelů

Čáslav pro všechny
5 radních/zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek starosta
Martin Horský místostarosta
Mgr. David Tichý radní
Jiří Honzíček radní
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. radní

radní ODS
JUDr. Anna Krúpova

radní KDU-ČSL
/Šance pro rodinu
MUDr. Michaela Mandáková

4 řadoví zastupitelé
Čáslav pro všechny
Mgr. Martin Jusko
MUDr. Lukáš Tichý
MUDr. Miroslava Tvarohová
Bc. Radek Holík

opozice = 10 zastupitelů

ČSSD 7 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Martin Novák
Mgr. Jaroslav Vostrovský

Mgr. Renata Vaculíková
(Ing. Milan Urban odstoupil)

Bohumila Chalupová
(MUDr. Jan Spáčil odstoupila)

ANO 2 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Tomáš Hasík (nezařazený)

KSČM 1 zastupitelka
Jitka Polmanová


hlasovací matematika

11:10 Pokud všech 11 zastupitelů koalice (Čáslav pro všechny, ODS, KDU-ČSL/Šance pro rodinu) bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Koalice má totiž těsnou většinu jednoho hlasu. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.

Ale…
Pokud by totiž na jednání zastupitelstva jeden z 11 členů koalice chyběl a opozice by byla v plné síle, záměr koalice nebude prosazen.

Případně se objeví v koalici 1 nebo více pochybovačů, nebudou při hlasování souhlasit s návrhem, tak i 1 zastupitel z městské koalice zamezí jakémukoliv kontroverznějšímu plánu.

Volby 2018 v Čáslavi

volební účast 46,05 %


1. Čáslav pro všechny
38,65% – 9 zastupitelů

2. ČSSD
28,39% – 7 zastupitelů

3. ANO
10,58% – 2 zastupitelé

4. ODS
7,86% – 1 zastupitel

5. Šance pro rodinu
5,57% – 1 zastupitel

6. KSČM
5,46% – 1 zastupitel
Čáslavské zprávy nejsou finančně podporovány městem Čáslav.
Tomáš Ouředník

 

 

Sdílejte: