Zvětší se hora odpadu o 12 hektarů? AVE přepracovává dokumentaci. Kdy bude mimořádné zastupitelstvo?

19 zastupitelů Čáslavi z celkových 21, zástupci firmy AVE, místostarosta města Kutné Hory, představitelé Mikroregionu Čáslavsko a MAS Lípa pro venkov. To byli účastníci jednání o záměru zvětšit skládku u Čáslavi o dalších 12 hektarů. Vše za zavřenými dveřmi. Bez účasti občanů.

„Výsledkem dvouhodinového jednání je vyjádření výkonného ředitele a jednatele společnosti AVE Ing. Aleše Hampla, MBA, že vedení firmy přepracuje dokumentaci EIA na základě oprávněných připomínek podaných občany a spolky Čáslavi a okolních obcí a zpracuje návrh svých možností v různých variantách provozu skládky v dalším období, a to do 14 dnů,“ informuje čáslavská radnice o jednání z 6. března.

Na Ministerstvo životního prostředí přišlo 34 žádostí s mnoha námitkami proti posudku zjišťovacího řízení EIA, který je nutný k záměru na rozšíření skládky.

„Následně se v první polovině dubna k této otázce uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva. O dalším postupu v této záležitosti, stejně jako o přesném termínu mimořádného zasedání zastupitelstva, budeme občany informovat,“ oznámila radnice. Standardní zastupitelstvo je naplánováno na 17. dubna od 17 hodin.

V této souvislosti je nutné také zmínit, že město Čáslav vymáhá po společnosti AVE CZ za nevybírání poplatků za uložení odpadu podle Národní centrály proti organizovanému zločinu cca 1 mld. Kč.

V pondělí 6. 3. šlo o pracovní jednání zastupitelů, setkání bylo bez občanů za zavřenými dveřmi. Představitelé opozice Čáslav pro všechny (ČPV) se původně jednání nechtěli vůbec účastnit. Nakonec všech 6 zastupitelů ČPV dorazilo. „Koncept byl jasný, všech 6 zastupitelů ČPV se jednání zúčastnilo,“ napsal exmístostarosta Martin Horský. I když ještě 1. března tvrdil, že se jednání 6. 3. bez občanů účastnit nikdo za ČPV nebude.

18. 1. 2023 o kontroverzním záměru na rozšíření rozhodla na mimořádném jednání jednomyslně pouze 7 členná Rada města Čáslavi: Strnad, Vaculíková, Petrikovič, Provazníková, Nezbedová, Ruml (všichni ČSSD a NEZÁVISLÍ) a Žaloudek (ANO 2011). „Rada města Čáslavi trvá na dodržení územních limitů města: Výstavba na ploše Z19 může být realizována až po dokončení výstavby přeložky komunikace II/339,“ píše se v usnesení z mimořádného jednání Rady města Čáslavi.

1 400 občanů za pár dnů v petici vyjádřilo jasný názor proti skládce. Po komunálních volbách jsou v zastupitelstvu jen 3 uskupení – ČSSD a NEZÁVISLÍ: 12 zastupitelů, Čáslav pro všechny: 6 zastupitelů a ANO 2011: 3 zastupitelé. Městské zastupitelstvo a Radu města ovládá koalice ČSSD a NEZÁVISLÍ+ANO. V opozici skončila Čáslav pro všechny.

K dokumentaci EIA – posudku k zjišťovacímu řízení záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav – vydala nesouhlasné stanovisko Rada Středočeského kraje jako další účastník řízení.

Související: 
Politické alibi. Téma, o kterém (ne)chceme mluvit…

Hrozící skládka. Její vizualizace. Politické alibi. Zdražování nájemného. Co dalšího podstatného se děje?

Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih. Ten má ale řešení. Jen chtít

Jak je to s rozšířením kontroverzní skládky? Co dalšího podstatného se děje?

Nemocnice. Přeložka okolo skládky. Výstavba rodinných a bytových domů. Rozpočet

Další:
Strnad je starostou Čáslavi. V Senátu ale skončil. Poprvé 2 místostarostové

Strnad, Mikš, Provazníková? Kdo bude starostou? Kdo ředitelem nemocnice?

Vozí již záchranka pacienty do Čáslavi? Názory se liší

Zajišťuje nemocnice péči, na kterou byli občané zvyklí?

Tragédie. Zemřel exředitel Městské nemocnice Čáslav

5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?

Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička

Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky

Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice

Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici

Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy

Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici

Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?

Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ

Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení

Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?

(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry

Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?

Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři

Sdílejte: