webovky

Vytváříme jednoduché internetové stránky na platformě wordpress, pomůžeme s jejich obsahem, včetně nákupu domény, zajištění hostingu i emailu z vaší domény. Můžete vybírat z těchto wordpress šablon zdarma.

Propojíme stránky je s facebookem. Webovky můžeme vylepšit o náhledové masky nahraných videí z facebooku i YouTube. Vytvoříme i velmi atraktivní seznamy natočených videí.