Celá smlouva s AVE. Co občané kritizují? Je nutné skládku rozšířit dvojnásobně? Až o 12 hektarů?

Rozšířit skládku u Čáslavi až o 12 hektarů? Takový záměr má současná radniční koalice SOCDEM/Nezávislí a ANO 2011 v Čáslavi.  Pro 1 400 občanů „bleskové týdenní“ petice Jany Obořilové (Zelená Čáslav) je to ale velmi kontroverzní záměr. Občanům se nelíbí dvojnásobné zvětšení skládky, a to především o nebezpečný odpad. A s tím extrémně zvýšená dopravní zátěž pro obyvatele Čáslavi a okolních obcí. 

Na konci září byla v tichosti starostou Čáslavi Jaromírem Strnadem (SOCDEM/Nezávislí) podepsána Dohoda o spolupráci (kompletní smlouva) mezi odpadovou společností AVE CZ a městem Čáslav. Tato smlouva otevírá cestu právě k extrémnímu rozšíření skládky až o 12 hektarů. A řeší budoucí uložení tisíce tun nebezpečného a komunálního odpadu. Reportáž ČT – Nedej se – Čáslavské AVE

Obsah „starostovo dohody“ vychází z dubnového rozhodnutí 15 zastupitelů SOCDEM/Nezávislí a ANO 2011. Ti v napjaté atmosféře prosadili na mimořádném zastupitelstvu záměr na rozšíření skládky o 12 hektarů. Záměr navrhli předtím členové Rady města SOCDEM/Nezávislí a ANO 2011.

Proti celému rozhodnutí byli na zastupitelstvu jak zástupci 1 400 občanů z petice, tak i opoziční Čáslav pro všechny. Občané:„Zrada na dětech.“ Proti zvětšení skládky v petici 1 400 kritiků. ČSSD, Nezávislí i ANO to odhlasovali SEZNAM: Radní i zastupitelé Čáslavi na konci příspěvku.

Radu města ovládá SOCDEM/Nezávislí a ANO 2011. V zastupitelstvu má koalice nadpoloviční většinu (15 zastupitelů), což znamená, že lze prosadit cokoliv, i proti tlaku aktivních občanů. I proti odlišnému názoru opozice, aktuálně jedinému uskupení Čáslav pro všechny (6 zastupitelů). 

Podporuji FENOMENS.CZ číslo účtu: 2701445634/2010 (Fio banka)
Děkujeme za podporu!

Je jedinou překážkou EIA? Bude nová petice? Referendum?
Jedinou velkou překážkou k samotnému rozšíření skládky o 12 hektarů je pravděpodobně takzvané povolení EIA, následně integrovaná povolení, případně změny v územním plánu.  Stanovisko EIA vrátilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 9. března 2023 společnosti AVE CZ k doplnění. Na novou verzi EIA se aktuálně čeká. Majitel a provozovatel skládky AVE CZ chce právě prostřednictvím EIA kapacitu skládky u Čáslavi zdvojnásobit.

„Od r.2030 se na skládku u Čáslavi může ukládat pouze 10 % komunálního odpadu. Zbytek bude tvořit nebezpečný odpad,“ připomíná v souvislostech Ilona Nezbedová (Zelená Čáslav). Ta naznačuje, že cílem AVE CZ je skládku extrémně zvětšit o 12 hektarů, aby šlo dvojnásobnou kapacitu využívat pro nebezpečný odpad.

„EIA je dokument sloužící k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je to dokument označující proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat.“

„Sami dobře všichni víte, že pokud nebude skládce uděleno povolení, tak končí a ani pan starosta a ani radní na to nemají žádný vliv,“ diskutovala na facebooku partnerka starosty Jaromíra Strnada Pavlína Kocprdová. V Čáslavi se také mezi občany hovoří o další petici, případně o obecním referendu proti zvětšování skládky o 12 hektarů.

K čemu se město Čáslav zavazuje ve smlouvě? A proč nechce připomínkovat EIA? 
…Město se zřeklo svých práv. Nesmí zasahovat do nové dokumentace EIA, která je zde posuzována Ministerstvem životního prostředí právě proto, aby byly splněny podmínky s ohledem na životní prostředí a obyvatel v dané lokalitě…

… pomoc s výstavbou neveřejné komunikace (soukromé) za Budínem, i pomoc s navazujícím obchvatem (výjezdem) u čáslavského hřbitova 

… změna územního plánu ve zrychleném režimu… více… Dohoda o spolupráci (kompletní smlouva)

Dohoda podepsaná, celá ale oficiálně neuveřejněná městem
Dohodu o spolupráci mezi AVE CZ a městem podepsal starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM/Nezávislí) 27. 9. 2023. Dohodu o spolupráci ale vedení města dosud, na začátku listopadu, na oficiálním webu města meucaslav.cz  v kompletní verzi neuveřejnilo.

Informace, o tom, že je smlouva podepsaná zazněla poprvé nejprve v pořadu České televize Nedej se, a to až 22. 10. 2023 – Reportáž Nedej se – Čáslavské AVE, následně se informace díky aktivním občanům objevila i na facebooku. Celá smlouva byla ze zákona uveřejněna: Hlídač státu – registr smluv

Současné vedení Čáslavi se poprvé písemně k dohodě z 27. 9. 2023 oficiálně vyjadřuje až v listopadových Čáslavských novinách. 

„Zmiňovaná dohoda v podstatě nahrazuje dohodu bývalou, uzavřenou již v roce 2012, která tímto pozbyla platnost,“ píše se například v tiskové zprávě v listopadových Čáslavských novinách 11/2023 na straně 3 o smlouvě. Ale plné znění velmi důležité smlouvy v radničních novinách opět chybí.

„Pan starosta měl možnost se vyjádřit a také to řádně udělal, mluvil asi hodinu a ejhle jaký časový úsek mu byl v relaci udělen. Víte, v dnešní době si můžete na politickou objednávku natočit, co chcete a ještě k tomu tak, aby to pro zadávající skupinu vyšlo právě zrovna tak, jak chtějí,“ reagovala na reportáž ČT Nedej se – Čáslavské AVE na sociálních sítích partnerka starosty Jaromíra Strnada Pavlína Kocprdová.

„Starosta města má tu výhodu, že může použít několik informačních kanálu (poznámka redakce: youtube, facebook, webové stránky), aby občanům zvoleného města mohl transparentně vysvětlit danou věc. Neděje se to tak u AVE, protože radní vědí, že to nejsou zájmy občanů rozšiřovat skládku. Či zájmy to tedy jsou?“ reaguje Ilona Nezbedová (Zelená Čáslav).

Kapacita skládky. Nebezpečný, nebo komunální odpad?
„K 1. lednu 2023 zbývá na skládce volná kapacita 195 000 m3, což je 253.500 tun a to je 126 let vyprodukovaného odpadu pro občany města Čáslavi,“ tvrdí aktivní občanka Ilona Nezbedová (Zelená Čáslav). Je nutné ale dodat, že samotná skládka patří společnosti AVE CZ a podle dřívějších informací AVE CZ na skládku komunální odpad vozí více než 100 obcí a měst z okolí. Odpad zde také ukládá i přes 200 firem a živnostníků, včetně nebezpečného odpadu.

„I proto navrhujeme současnou etapu skládkování v Čáslavi směřovat jen na komunální odpad především pro Čáslav a obce Mikroregionu Čáslavsko. Navrhujeme změnu provozního řádu skládky, který by změnil dosavadní poměr skládkovaného odpadu. A došlo tak k ukončení skládkování nebezpečných odpadů. Jsme proti rozšiřování skládky: námitky proti posudku zjišťovacího řízení EIA jsme poslali na ministerstvo,“ uvádí se na webu uskupení Čáslav sobě v prvních námitkách proti EIA.

V souvislosti s odpadovou problematikou a souvisejícími vztahy je nutné také zmínit, že město Čáslav vymáhá po společnosti AVE CZ za nevybírání poplatků za uložení odpadu podle Národní centrály proti organizovanému zločinu cca 1 mld. Kč. Spor začal za bývalého vedení Čáslavi v čele s Čáslav pro všechny.

„Jinak co se tyče skládky, tak bych si počkala na výsledek vyšetřování a nepředbíhala bych v soudech,“ dodává na facebooku partnerka starosty Čáslavi Pavlína Kocprdová.

AVE CZ se zavazuje…
– ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků (poznámka Zelená Čáslav: „Garance ️30 000 000 Kč ročně není dar, ale povinný poplatek za uložený odpad. Vzhledem k velikosti rozšíření by měla být garance mnohem vyšší.“ 

– ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

– od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně (poznámka redakce: Občané Čáslavi platí za osobu a rok 570 Kč za popelnici, ale přibližně  5 milionů korun musí město uhradit navíc, aby pokrylo skutečné náklady za odpadové hospodářství v rámci celého města)

– od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

– k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

Nedej se – Čáslavské AVE: „Vracíme se do Čáslavi, kde neustává dění kolem místní skládky, kterou vlastní a provozuje společnost AVE. Ta se snaží skládku rozšířit a odpůrci tohoto plánu z řad místních obyvatel s obavami sledují, jak se město, místo příprav na nové kolo posuzování vlivů záměru na životní prostředí, se společností sbližuje a zároveň se snaží umlčet kritiky tohoto sbližování.“
22. 10. 2023, ČT 2

RADA MĚSTA ČÁSLAVI (2022-2026)

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


Tomáš Ouředník

Sdílejte: