Politické alibi. Téma, o kterém (ne)chceme mluvit…

Poslední městské zastupitelstvo ukázalo, jak není většina zastupitelů ochotna, ani schopna odpovídat na přímý dotaz. Zeptal jsem se jich na hrozící rozšíření skládky o téměř 12 hektarů. Chtěl jsem po každém jednotlivém zastupiteli, z celkových 21, znát jasný postoj. Nechtěl jsem žádná dlouhá vyjádření. Proč chtěli zastupovat občany? Proč usilovali o to, aby se stali zastupiteli města bez názoru?

Doufám, že každý jednotlivý zastupitel má vlastní názor a není řízen stranickou příslušností.

Nejrůznější výmluvy, že je málo času, nebo soukromé vyjádření z očí do očí: Jsem sice proti skládce, ale… To je alibi politické i osobní. Špatný přístup nejen k voličům, sousedům a rodině, ale i dětem. Téma je složité, ale je nutné se řídit zastupitelským slibem.Pro připomenutí každý člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

1 400 občanů za pár dnů v petici vyjádřilo jasný názor proti skládce.

Po komunálních volbách jsou v zastupitelstvu jen 3 uskupení – ČSSD a NEZÁVISLÍ: 12 zastupitelů, Čáslav pro všechny: 6 zastupitelů a ANO 2011: 3 zastupitelé. Městské zastupitelstvo a Radu města ovládá koalice ČSSD a NEZÁVISLÍ+ANO. V opozici skončila Čáslav pro všechny.Tomáš Ouředník

Pokud chcete zveřejnit vlastní názor, postřeh, komentář, kontaktujte nás zde.

Související: 
Hrozící skládka. Její vizualizace. Politické alibi. Zdražování nájemného. Co dalšího podstatného se děje?

Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih. Ten má ale řešení. Jen chtít

Jak je to s rozšířením kontroverzní skládky? Co dalšího podstatného se děje?

Nemocnice. Přeložka okolo skládky. Výstavba rodinných a bytových domů. Rozpočet

Sdílejte: