Kdy skončí uzavírka u Zenitu? Proč a o kolik klesá počet porodů v Čáslavi? Jaká je situace okolo skládky?

Zasedání městského zastupitelstva v Čáslavi | 6. 11. 2023 | 17:00 | Vybíráme pro vás zajímavé pasáže z téměř 5 hodinového jednání. Všechny materiály pro jednání i přehled zastupitelů je v příspěvku dole.

VIDEO: Ukončení uzavírky – oprava mostu k 30. 11. 2023 v ulici Pražská (u Zenitu)

VIDEO: Proč a o kolik klesá počet porodů v Čáslavi?
VIDEO: Odpověď: Proč a o kolik klesá počet porodů v Čáslavi?
VIDEO: Proč a o kolik klesá počet porodů v Čáslavi?
VIDEO: Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav

VIDEO: Přeložka – západní obchvat kolem skládky

VIDEO: Dotazy a připomínky občanů

VIDEO: Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslavi
VIDEO: O skládce

VIDEO: Prodej společnosti MVE / Žádost města Kutná Hora o prodej jedné poloviny spol. MVE PLUS s.r.o. 

VIDEO: Změna č. 6 Územního plánu Čáslav

PROGRAM: informace z plakátu
o Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM – 18.09.2023

o Dotazy a připomínky občanů

o Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslavi

o Informace o aktuální situaci v Městské nemocnici Čáslav

o Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za srpen – září 2023

o Rozpočtové opatření č. 5/2023

o Zpráva o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti města Čáslav a přijatá opatření

o Žádost města Kutná Hora o prodej jedné poloviny spol. MVE PLUS s.r.o.

o Změna č. 6 Územního plánu Čáslav

o Směna pozemku p.č. 2621/7 za pozemek p.č. 331/2

o Prodej pozemku p.č. 1776/167

o Prodej pozemku p.č. 1226/5

o Poskytnutí individuální dotace pro Nadační fond dr. D. Lieblové

o Dotazy a připomínky zastupitelů

Podporuji FENOMENS.CZ číslo účtu: 2701445634/2010 (Fio banka)
Děkujeme za podporu!

Odkazy na stránky Městského úřadu:
v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

RADA MĚSTA ČÁSLAVI (2022-2026)

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


Tomáš Ouředník

Sdílejte: