Občané:„Zrada na dětech.“ Proti zvětšení skládky v petici 1 400 kritiků. ČSSD, Nezávislí i ANO to odhlasovali

Tři a půl hodiny, tak dlouho trvalo mimořádné zastupitelstvo o rozšíření skládky AVE CZ u Čáslavi. Nakonec všech 15 čáslavských zastupitelů ČSSD+NEZÁVISLÍ+ANO 2011 v čele se starostou Jaromírem Strnadem (ČSSD+NEZÁVISLÍ) prosadili proti názoru občanů i opozičních zastupitelů rozšíření skládky o 500 000 m3.

Lze říci, že půjde o rozšiřování takzvanou „salámovou“ metodou. Snahou AVE je do budoucna zvětšení skládky až o 12 hektarů. Přítomní občané měli jasno. Na transparentech se objevily tyto slogany: „Zrada na dětech“, „Skládku tady nechceme“, „Skládce stop, smrdí non-stop“…

Největší odpadovou firmu v Česku, AVE CZ, stíhají kriminalisté z elitního útvaru. Podle obvinění měla firma AVE správně poslat Čáslavi na poplatcích miliardu korun.  Materiál, o kterém zastupitelé hlasovali v pondělí 3. 4. visel na úřední desce pouze od pátku 31. 3.

Celé usnesení mimořádného jednání zastupitelstva najdete pod videem

Atmosféra byla napjatá. Současné vedení města muselo jednání dvakrát přerušit. Všech 15 koaličních zastupitelů ČSSD+NEZÁVISLÍ+ANO 2011 souhlasilo s rozšířením skládky i bez odborného stanoviska a bez důvodové zprávy.

Je nutné připomenout, že společnost AVE neuspěla dosud s žádosti EIA o rozšíření skládky. EIA je dokument sloužící k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je to dokument označující proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat.

Vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Čáslav Michal Ryšán schválený materiál označuje jako nevýhodný pro občany a město Čáslav.

Vedení Čáslavi v čele se starostou Jaromírem Strnadem nevyslyšeli argumenty občanů i opozičních 6 zastupitelů Čáslav pro všechny. Jde především o finančních nevýhodnost dohody i potenciální zdravotní rizika.

Ty vyplývají ze zvýšené dopravní zátěže i ze skutečnosti, že jde v Čáslavi o skládku nejen komunálního, ale i nebezpečného odpadu. Petici proti skládce podepsalo 1 400 občanů, i když trvala jen týden. V krátkém termínu včetně připomínek byla odeslána na Ministerstvo životního prostředí.

Čáslavského zastupitelstva se zúčastnili i tři zástupci společnosti AVE CZ, která provozuje samotnou skládku. 

Občané připomínali, že každý člen zastupitelstva složil slib. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Podle nich není v zájmu města a jeho občanů další výrazné rozšiřování skládky.

Po komunálních volbách jsou v zastupitelstvu jen 3 uskupení – ČSSD a NEZÁVISLÍ: 12 zastupitelů, Čáslav pro všechny: 6 zastupitelů a ANO 2011: 3 zastupitelé. Městské zastupitelstvo a Radu města ovládá koalice ČSSD a NEZÁVISLÍ+ANO s celkem 15 zastupiteli. V opozici skončila Čáslav pro všechny.

VIDEO: Mimořádné zastupitelstvo o rozšíření skládky se uskutečnilo v pondělí 3. 4. od 17:00 na Nové scéně Dusíkova divadla. Pro přehrání stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). 


Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí s rozšířením kapacity skládky v Čáslavi provozovanou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za podmínek:

• po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku,

• v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,

• recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně,

• zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025

• maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

• povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,

• bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

– ke garanci ročních plateb v letech 2024 – 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

– ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

– od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

– od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

– k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

zdroj: Rada města Čáslavi USNESENÍ z 9. zasedání v roce 2023 konaného v mimořádném termínu ve středu 29.3.2023, RM/9/165/2023 Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi

Související:
Zvětší se hora odpadu o 12 hektarů? AVE přepracovává dokumentaci. Kdy bude mimořádné zastupitelstvo

Politické alibi. Téma, o kterém (ne)chceme mluvit…

Hrozící skládka. Její vizualizace. Politické alibi. Zdražování nájemného. Co dalšího podstatného se děje?

Zvětšování hory odpadu a přístup našich radních je průšvih. Ten má ale řešení. Jen chtít

Jak je to s rozšířením kontroverzní skládky? Co dalšího podstatného se děje?

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


hlasovací matematika

12(+3) : 6 Pokud všech 12 zastupitelů ČSSD a NEZÁVISLÍ bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Samostatně totiž mají o jeden hlas nadpoloviční většinu. Nepotřebují ani podporu 3 zastupitelů od hnutí ANO 2011. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.
Volby 2022 v Čáslavi

volební účast 49,36 %
Výsledky ZDE. 

1. ČSSD a NEZÁVISLÍ, 45,99 %, 12 zastupitelů

2. Čáslav pro všechny, 21,65 %, 6 zastupitelů

3. ANO 2011, 13,13 %, 3 zastupitelé

mimo zastupitelstvo, hranice 5 %
4. ODS 4,66 %

5. Šance pro rodinu 3,74 %

6. Česká pirátská strana 3,29 %

7. Čáslav sobě 3,04 %

8. KSČM 2,39 %

9. NAŠE Čáslav 2,11 %

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

ℹTomáš Ouředník, fenomens.cz

 
Sdílejte: