Živě o městské nemocnici. Budou nové rodinné domy? Dotace: sociální služby, zdravotnictví. A další…

V pondělí 19. 6. od 17:00 se uskuteční čáslavské zastupitelstvo na Nové scéně Dusíkova divadla. Můžete dorazit osobně, nebo jej sledovat ŽIVĚ. Stačí kliknout ZDE, nebo na symbol pro přehrávání (přenos zajišťuje Městský úřad Čáslav). O čem budou jednat zastupitelé? Všechny materiály jsou v příspěvku dole.

Odkazy na stránky Městského úřadu: v budoucnu nemusí být dostupné, protože jsou zveřejněny na úřední desce

Zprávy pro zasedání ZM 19. 6. 2023

 

Přílohy ke stažení

 1. 01_STRNAD_Závěrečný účet města Čáslavi za rok 2022_anonym. [PDF, 2,08 MB]
 2. 02_STRNAD_Schválení účetní závěrky města Čáslavi k 31.12.2022_anonym. [PDF, 1,76 MB]
 3. 03_STRNAD_Schválení zadání přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2023 auditorské společnosti_anonym. [PDF, 239 kB]
 4. 04_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za měsíce březen – duben 2023_anonym. [PDF, 420 kB]
 5. 05_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 3-2023_anonym. [PDF, 307 kB]
 6. 06_STRNAD_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva_anonym. [PDF, 99 kB]
 7. 07_STRNAD_Změna č. 5 Územního plánu Čáslav – Určení koeficientu automobilizace (parkovacích míst)_anonym. [PDF, 86 kB]
 8. 08_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.)_Stažení návrhu – spol. CZT a.s. (Marko S.)_anonym. [PDF, 459 kB]
 9. 09_STRNAD_Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti_anonym. [PDF, 2,49 MB]
 10. 10_STRNAD_Poskytnutí účelové dotace na opravu fasády domu č.p. 386-1 v ul. Jablonského v Čáslavi_anonym. [PDF, 2,99 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Zrušení usnesení č. ZM-18-2023 ze dne 06.02.2023; Záměr prodeje části pozemku p.č. 1226-2 v k.ú. Čáslav (Kamilu B. a Josefu V.)_anonym. [PDF, 1,84 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_56 a části pozemku p.č. 2082_1 oba v k.ú. Čáslav (Jakubovi Š.)_anonym. [PDF, 1,58 MB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_118 nebo části pozemku p.č. 1730_84 oba v k.ú. Čáslav (Nele M. a Matěji S.)_anonym. [PDF, 2,72 MB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Záměr směny části pozemku p.č. 2621_5 za část pozemku p.č. 331 oba v k.ú. Čáslav (v majetku spol. ZHMC, spol. s r.o.)_anonym. [PDF, 4,43 MB]
 15. 15_VACULÍKOVÁ_Vstup Druhého družstva vlastníků bytů v Čáslavi (lokalita Na Skále) do likvidace_anonym. [PDF, 351 kB]
 16. 16_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinným TK Gastroservis s.r.o._anonym. [PDF, 476 kB]
 17. 17_VACULÍKOVÁ_Poskytnutí individuální dotace – Liga na ochranu zvířat, místní organizace, K. H._anonym. [PDF, 2,02 MB]
 18. 18_PROVAZNÍKOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví pro rok 2023_anonym. [PDF, 915 kB]
 19. Dz1_MIKŠ_Mikroregion Čáslavsko_anonym. [PDF, 5,28 MB]
 

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta a dva místostarostové. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

Ing. Jaromír Strnad (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
starosta

Mgr. Renata Vaculíková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarostka

MUDr. Ervin Petrikovič (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
místostarosta (neuvolněný)
pro Městskou nemocnici Čáslav

MUDr. Julie Provazníková (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Zdeňka Nezbedová (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Ing. Josef Ruml (ČSSD a NEZÁVISLÍ)
Mgr. Jiří Žaloudek (ANO)

Městské zastupitelstvo v Čáslavi (2022-2026)
má celkem 21 členů

koalice = 12 +3 zastupitelů

ČSSD 12 zastupitelů
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Julie Provazníková
MUDr. Ervin Petrikovič
MUDr. Ctibor Provazník
Ing. Jiří Havlíček, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Zdeňka Nezbedová
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Ruml
Mgr. Václav Drda
Vojtěch Nezbeda

ANO 3 zastupitelé
Ing. Drahomír Blažej, MBA
Mgr. Jiří Žaloudek
Bc. Alice Vavřinová

opozice = 6 zastupitelů

Čáslav pro všechny
6 zastupitelů
JUDr. Vlastislav Málek
Mgr. David Tichý
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Jiří Honzíček
Mgr. Martin Jusko
Martin Horský


hlasovací matematika

12(+3) : 6 Pokud všech 12 zastupitelů ČSSD a NEZÁVISLÍ bude chtít podpořit jakýkoliv návrh, budou s ním „jednohlasně“ souhlasit, tak při současném rozložení sil prosadí prakticky cokoliv. Samostatně totiž mají o jeden hlas nadpoloviční většinu. Nepotřebují ani podporu 3 zastupitelů od hnutí ANO 2011. Taková je hlasovací matematika čáslavského zastupitelstva.
Volby 2022 v Čáslavi

volební účast 49,36 %
Výsledky ZDE. 

1. ČSSD a NEZÁVISLÍ, 45,99 %, 12 zastupitelů

2. Čáslav pro všechny, 21,65 %, 6 zastupitelů

3. ANO 2011, 13,13 %, 3 zastupitelé

mimo zastupitelstvo, hranice 5 %
4. ODS 4,66 %

5. Šance pro rodinu 3,74 %

6. Česká pirátská strana 3,29 %

7. Čáslav sobě 3,04 %

8. KSČM 2,39 %

9. NAŠE Čáslav 2,11 %

ℹTomáš Ouředník, fenomens.cz

 
Sdílejte: