Technické služby: Kdo je nová šéfka? Co má na starosti?

Rada města Čáslavi jmenovala novou jednatelku Čáslavské servisní, s.r.o. Šéfkou technických služeb města je Anna Borkovcová. Pro město Čáslav je Čáslavská servisní velmi důležitou společností. Podle informací na webových stránkách Čáslavské servisní se v současné době společnost stará o výrobu a rozvod tepelné energie a svoz odpadu, o sportoviště (zimní stadion, atletický stadion, fotbalová hřiště, tenisové kurty, městské lázně, letní koupaliště, víceúčelové hřiště), ubytování (Městské lázně, Čáslavská chata a chata ve Zruči nad Sázavou) i sál hotelu Grand. Rozpočet Čáslavské servisní je zhruba kolem 6 mil. korun. 

Kdo je Anna Borkovcová
Borkovcová je ve funkci jednatelky od 1. 3. Podle informací města byla investiční manažerkou pro dopravní stavby Pardubického kraje. Podle otevřených zdrojů měla v roce 2021 úspěšně obhájit diplomovou práci na Univerzitě Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera a získat akademický titul Ing. V roce 2020 měla potom obdržet ocenění v rámci 17. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2019. Tehdy si odnesla cenu rektora Univerzity Pardubice. Ocenění je každoročně vypisováno se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách v Česku.

Město Annu Borkovcovou prezentuje tímto rozhovorem. Zveřejňujeme nejdůležitější pasáže:

Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?

Odbornou praxi v oblasti těžké kolejové mechanizace a silničního stavitelství jsem získala již během studia stavebního inženýrství na vysoké škole. Znalosti a zkušenosti odborných praxí získané během studií a vystudovaný obor byly perfektním předpokladem k získání mé bývalé pracovní pozice investičního manažera pro dopravní stavby pro Pardubický kraj.

Co tomu, že jste se stala novou jednatelkou Čáslavské servisní, předcházelo?
I když jsem v minulém zaměstnání byla spokojená, cítila jsem potřebu kariérního růstu. Čáslavská servisní, s.r.o., mě oslovila především svým technickým zaměřením, které je mi velmi blízké.

Čekají Čáslavskou servisní v dohledné době nějaké zásadní novinky?
Prozatím se s kolegy věnujeme zjišťování stavu zařízení a soupisu běžných drobných oprav a revizí, osobně se se společností teprve podrobně seznamuji a navazuji na práci mých předchůdců.

Dokázala byste lidem popsat, co je náplní vaší práce?
Náplní mé práce je především zajištění vzájemné kvalitní kooperace mezi městem Čáslav a odvedenými službami, které Čáslavská servisní, s.r.o., pro město a občany zajišťuje.

A co všechno má na starosti Čáslavská servisní jako taková?
Globálně vzato má zajistit především technický servis pro některé městské nemovitosti a zařízení. ČS má na starosti městská sportoviště, jako jsou městské lázně, letní koupaliště, zimní a atletický stadion, fotbalová hřiště, ubytovací zařízení a provoz a servis kotelen, a další.

Nejen v Čáslavi se teď hodně řeší prudké zdražení energií. Obracejí se na vás lidé s obavami, zda nepřijdou o jejich základní dodávku?
Prozatím jsme se s těmito obavami v naší společnosti nesetkali.

Může se stát, že se kvůli ruské invazi na Ukrajinu všechno ještě zkomplikuje?
V tuto chvíli nejsem schopna odhadnout vývoj současné situace (rozhovor vznikl na počátku března; pozn. red.). V minulosti, poměrně dlouhou dobu, hýbaly světem trendy zaměřující se především na elektrifikaci dopravy a green deal, který poměrně úspěšně děsil mnoho lidí. Následně byly tyto teze zavrhnuty a během jednoho dne vystřídány enormním nárůstem cen paliv z důvodu otevření válečného sporu mezi Ukrajinou a Ruskem, v nějž jsem osobně do posledního dne reálně nevěřila. V současné situaci proto nejsem schopna predikovat další fáze vývoje.

V nedávné době se udály změny v čáslavských lázních. O co přesně šlo a jak se nová pravidla osvědčila?
Ony změny se týkaly úpravy časového harmonogramu lázní pro určité skupiny návštěvníků, především vyhrazených hodin plavání pro naturisty, muže, ženy a rodiny. Na základě různých opakovaných žádostí obyvatel došlo k úpravě tohoto harmonogramu, který se prozatím osvědčil a doufáme v jeho kladný vliv na fungování našich lázní.

zdroj: ANNA BORKOVCOVÁ, nová jednatelka Čáslavské servisní, s.r.o.

Konkurz: jak šel čas…
Poprvé vypsal Městský úřad Čáslav konkurz na jednatele Čáslavské servisní v září loňského roku. Od 1. ledna 2022 byl dočasným jednatelem místostarosta Martin Horský z Čáslav pro všechny. Na oficiálním facebooku města je v krátkém videu zveřejněno, že s platností od 1. 3. byla jmenována Radou města nová jednatelka Čáslavské servisní, s.r.o. Radnice oznámila prozatím jen její jméno. Vedoucí funkci by měla zastávat Ing. Anna Borkovcová.

Psali jsme: Šéf technických služeb? Radnice oznámila jen jméno

O zvolení nové jednatelky rozhodla valná hromada – Rada města Čáslavi – na jednání již 23. 2. 2022. Přitom v samotném Oficiálním usnesení z 5. zasedání letošního roku není o rozhodnutí i samotném jmenování a zmíněném jménu překvapivě ani čárka. V zápisu je pouze: Valná hromada – Čáslavská servisní, s.r.o. Městský úřad Čáslav má přitom zcela nový Odbor vnějších vztahů a komunikace. Aktuálně podle webu města čítá 6 zaměstnanců včetně vedoucí odboru.

Pro město Čáslav je Čáslavská servisní velmi důležitou společností. Podle informací na webových stránkách Čáslavské servisní se v současné době společnost stará o výrobu a rozvod tepelné energie a svoz odpadu, o sportoviště (zimní stadion, atletický stadion, fotbalová hřiště, tenisové kurty, městské lázně, letní koupaliště, víceúčelové hřiště), ubytování (Městské lázně, Čáslavská chata a chata ve Zruči nad Sázavou) i sál hotelu Grand. Rozpočet Čáslavské servisní je zhruba kolem 6 mil. korun. 

Současné vedení města – Čáslav pro všechny/STAN+ODS+Šance pro rodinu/KDU-ČSL – v minulosti uvedlo, že společnost Čáslavská servisní by měla fungovat jako městské technické služby. 

Jednatelé Čáslavské servisní
Konkurz na nového jednatele Čáslavské servisní s.r.o Městský úřad Čáslav vypsal v září 2021. Na konci roku 2021 skončil ve funkci společnosti Jan Dobřický, ten byl jednatelem od ledna 2020, současně i s Ing. Janou Hamplovou. Podle oficiálních rejstříků byla původní dlouholetou jednatelkou Ing. Jana Hamplová a to od 4. 1. 2011. Od 1. ledna 2022 byl dočasným jednatelem místostarosta Martin Horský z Čáslav pro všechny. Od 1. 3. byla jmenována Radou města nová jednatelka Čáslavské servisní, s.r.o. Vedoucí funkci by měla vykonávat Ing. Anna Borkovcová.

Čáslavská servisní, s.r.o.
Společnost Čáslavská servisní, s.r.o. byla založena 7. prosince 2001 pod názvem BTH Čáslav spol. s.r.o. Během svého působení změnila ještě dvakrát své obchodní jméno, a to v roce 2010 na název BT a SZ města Čáslavi s.r.o. a následně v roce 2015 na současný obchodní název Čáslavská servisní, s.r.o. Po celou dobu je společnost ve 100% vlastnictví města Čáslav a je podřízena valné hromadě, kterou představují radní města.

Městské technické služby v Čáslavi
Ty prapůvodní městské technické služby pod zkratkou TsČ – Technické služby Čáslav byly prodány – kolem roku 1993/94. Veřejným tajemství je, že současná společnost TES Čáslav s.r.o., která sídlí na původním místě městských technických služeb a pozměnila jméno, je ve skutečnosti neoficiálně firmou současného senátora a bývalého starosty Čáslavi Jaromíra Strnada (ČSSD).

Rada města Čáslavi

Rada města je městská vláda. V čele je starosta Vlastislav Málek a místostarosta Martin Horský. Uvolněnými radními jsou v čáslavském případě pouze starosta a místostarosta. Oba vykonávají volenou funkci na „plný úvazek“. Jsou uvolněni z pracovního poměru a fakticky se stávají po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnanci města.

Rada města v Čáslavi má celkem 7 členů. Pět zbylých radních je neuvolněných. Nejsou v pracovním poměru, jim poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou. Radní rozhodují sami o důležitých otázkách fungování města a zároveň doporučují vlastní záměry ke schválení do městského zastupitelstva.

JUDr. Vlastislav Málek Čáslav pro všechny
starosta

Martin Horský Čáslav pro všechny
místostarosta

Mgr. David Tichý Čáslav pro všechny
radní pro školství

Jiří Honzíček Čáslav pro všechny
radní: bytová výstavba, bankovní služby

Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Čáslav pro všechny
radní: kultura, památková péče, styk s médii a veřejností

JUDr. Anna Krúpova ODS
radní: hospodaření s majetkem města

MUDr. Michaela Mandáková KDU-ČSL/Šance pro rodinu
radní pro zdravotnictví a sociální služby

Další:
Šéf technických služeb? Radnice oznámila jen jméno
Zajišťuje nemocnice péči, na kterou byli občané zvyklí?
Tragédie. Zemřel exředitel Městské nemocnice Čáslav
5 lůžek. Bez záchranky i covidu. Pacienti a pojišťovny?
Ředitelkou nemocnice Mlynářová. Lékařka a právnička
Bez 3 ambulancí, 36 lůžek interny i pacientů záchranky
Šušková: 1. report interim krizového týmu z nemocnice
Víme, kolik lékařů skončí ke konci srpna v nemocnici
Radnice najala na krizi v nemocnici dvě externí firmy
Minutu po minutě: mimořádně o krizi v nemocnici
Kdo v čáslavské nemocnici skončil, je ve výpovědi?
Místostarosta Horský z radnice: PRAVDA NEKŘIČÍ
Primářka ARO: Akutní péče i porodnice v ohrožení
Jak se z nemocnice volá zastupitelům o pomoc. Proč?
(Ne)politická nemocnice. Přemluvte lékaře i sestry
Mimořádná Rada města: Kdo je nový ředitel nemocnice?
Ředitele nemocnice Bublu donutili k rezignaci lékaři

ℹTomáš Ouředník, Čáslavské zprávy nejsou finančně podporovány městem Čáslav.

 
Sdílejte: